Kumar Oynama Hangi Suç Türüne Girer?

Kumar Oynama Hangi Suç Türüne Girer
Kumar Oynatma Suçu Nedir? ( TCK 228 ) – Kumar oynatma suçu, diğer bir deyişle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ; kazanç elde etmek amacıyla kar ve zararın şansa bağlı olduğu oyunların oynanması için “yer ve imkan sağlama” veya internet üzerinden bilişim sistemleri yoluyla oyun oynatılması suretiyle işlenir.

Umarhane, kahvehane, oyun salonu vb. yerlerde oynanan kumar “klasik kumar”, internet yoluyla oynanan kumar ise “sanal kumar” olarak adlandırılmaktadır (TCK m.228). Kumar Oynanması İçin Yer Sağlama: Kumar oynanması için yer sağlamak suçu, kumar oyununun oynanacağı fiziksel mekanının sağlanmasıdır. Örneğin, bilardo salonunun arka tarafına 2 masa koyarak kumar oynanmasını sağlayan işletme sahibi, yer temin ettiği için suçu işlemiş olur.

Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlama Suçu: Kumar oynanması için imkan sağlama suçu, herhangi bir surette en az iki kişinin birbirleriyle veya bir kişinin kumar oynatan ile iletişim kurarak kumar oyunu oynamasına imkan tanınmasıyla olşur. Örneğin, sokakta “al karayı bul parayı” şeklinde oyun oynatma veya internet yoluyla kişilerin oyun oynamasına izin veren sanal siteler kurmak, kumar oynanması için imkan sağlama suçu teşkil eder.

Oyunun kazanç elde etmek amacıyla oynanması gerekir. Oynanan oyunda kâr ve zararın şansa bağlı olması gerekir.

Oyuncuların kar elde etme veya zarara uğrama ihtimallerinin olmadığı hallerde ” dolandırıcılık suçu ” unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir. Çünkü, kar ve zararın mümkün olmadığı oyunlar kumar oyunu olarak kabul edilemez. Sanal kumar olarak adlandırılan, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle sanal kumar siteleri açarak veya uygulamalar yoluyla kumar oynatarak suçun işlenmesi halinde, klasik kumar oynatma suçuna göre daha ağır cezai yaptırım öngörülmüştür.

 1. Özellikle belirtelim ki, kazanç elde etme amacı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, kumar oynatma suçu oluşturmaz.
 2. Umar oynatmak ceza kanununda suç olarak tanzim edilmişse de, “kumar oynamak” suç değildir.
 3. Umar oynayan kişi, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ‘nun 34.

maddesi gereği idari para cezasına çarptırılır. Kumardan elde edilen gelirin kamunun mülkiyetine geçrilmesine illerde vali, ilçelerde kaymakam karar verir (Kabahatler Kanunu m.34/2). Kumar Oynatma Suçunun Örgütlü İşlenmesi: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu bireysel veya örgütlü bir şekilde işlenebilecek suçlardandır.

228 madde nedir?

Madde 228 – (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

Kumar yasak mı?

Kumarhane

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Mayıs 2015 ) ()

Casino da Póvoa Kumarhane ya da kasino, çok sayıda oyuncunun aynı anda oynayabildiği, oyun makineleri ve masaları bulunan yapı. Kumarhanelere girmek pek çok ülkede 18 yaşının altındaki kişilere yasaktır. başta olmak üzere,,,,,,,,,, ve daha birçok ülkede bulunmaktadır.

Kumar oynamak ne kadar günah?

İslam – İslam dininde kumarın her türlüsü yasaklanmıştır ve içerisinde kumar olan her türlü oyun haramdır, Muhammed bin Abdullah, insanları Allah’a inanmaktan alıkoyan her şeyi kumar olarak tanımlamıştır ve içerisinde kumar bulunmayan oyunlar ise genelde mübah kabul edilmektedir.

 1. İnsanın eğlenceye ihtiyaç duyduğu; ancak eğlenirken meşruiyet çizgisini aşmaması ve kumara bulaşmaması gerektiği belirtilmektedir.
 2. Ur’an ‘da, “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir.
 3. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” denilmektedir.

Kumar bağımlılığı nedir?

Kumar bağımlılığı nedir? – Kumar, bir bireyin daha da değerli bir şey elde etme umuduyla değerli bir şeyi riske atmasıdır. Kumar bağımlılığı, kişinin hayatını olumsuz etkilemesine rağmen kumar oynamaya devam etmesi duyduğu için kontrol edilemez bir dürtüdür.

Umar bağımlılık yapar çünkü beynin ödül sistemini uyuşturucu veya alkol gibi uyarır. Aslında, kumar bağımlılığı dünya çapında en yaygın dürtü kontrol bozukluğudur. Geçmişte, psikiyatri topluluğu genellikle kumar oynamayı bir bağımlılıktan ziyade bir zorlama, yani fiziksel zorunluluktan ziyade yoğun bir dürtü tarafından motive edilen bir davranış olarak görüyordu.

Bununla birlikte, araştırmalar kumar bağımlılığının alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığına başlangıçta düşünülenden çok daha fazla benzediğini ortaya çıkardı.

Kumar oynatılan yer nereye şikayet edilir?

Bu Suçta Zamanaşımı ve Görevli ve Yetkili Mahkeme – TCK’da dava zamanaşımı süreleri suçlar için öngörülen ceza sürelerine göre belirlenmiştir. Bu suç için 5 yıldan fazla ceza öngörülmediğinden 8 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.8 yılın geçmesiyle dava zamanaşımı dolar ve bu suçtan dolayı dava açılamaz.

Asliye Ceza Mahkemesi, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda görevli mahkemedir. Bu suçun yetkili mahkemesi ise kanun gereğince suçun işlendiği yer mahkemesidir. Söz konusu suçtan dolayı açılacak davalar suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmalıdır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama davasını bu eylemden dolayı zarar gören, mağdur olan kişiler açabilir.

Ayrıca savcılar şikayet olmasa dahi kendiliğinden soruşturma başlatarak dava açabilirler. Bu suç sebebiyle dava açmak isteyen kişilerin bir ceza avukatı ile birlikte çalışması tavsiye edilir.

Kumar oynatmak yasal mı?

Kumar Oynatma Suçu Nedir? ( TCK 228 ) – Kumar oynatma suçu, diğer bir deyişle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ; kazanç elde etmek amacıyla kar ve zararın şansa bağlı olduğu oyunların oynanması için “yer ve imkan sağlama” veya internet üzerinden bilişim sistemleri yoluyla oyun oynatılması suretiyle işlenir.

 1. Umarhane, kahvehane, oyun salonu vb.
 2. Yerlerde oynanan kumar “klasik kumar”, internet yoluyla oynanan kumar ise “sanal kumar” olarak adlandırılmaktadır (TCK m.228).
 3. Umar Oynanması İçin Yer Sağlama: Kumar oynanması için yer sağlamak suçu, kumar oyununun oynanacağı fiziksel mekanının sağlanmasıdır.
 4. Örneğin, bilardo salonunun arka tarafına 2 masa koyarak kumar oynanmasını sağlayan işletme sahibi, yer temin ettiği için suçu işlemiş olur.

Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlama Suçu: Kumar oynanması için imkan sağlama suçu, herhangi bir surette en az iki kişinin birbirleriyle veya bir kişinin kumar oynatan ile iletişim kurarak kumar oyunu oynamasına imkan tanınmasıyla olşur. Örneğin, sokakta “al karayı bul parayı” şeklinde oyun oynatma veya internet yoluyla kişilerin oyun oynamasına izin veren sanal siteler kurmak, kumar oynanması için imkan sağlama suçu teşkil eder.

Oyunun kazanç elde etmek amacıyla oynanması gerekir. Oynanan oyunda kâr ve zararın şansa bağlı olması gerekir.

Oyuncuların kar elde etme veya zarara uğrama ihtimallerinin olmadığı hallerde ” dolandırıcılık suçu ” unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir. Çünkü, kar ve zararın mümkün olmadığı oyunlar kumar oyunu olarak kabul edilemez. Sanal kumar olarak adlandırılan, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle sanal kumar siteleri açarak veya uygulamalar yoluyla kumar oynatarak suçun işlenmesi halinde, klasik kumar oynatma suçuna göre daha ağır cezai yaptırım öngörülmüştür.

 • Özellikle belirtelim ki, kazanç elde etme amacı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, kumar oynatma suçu oluşturmaz.
 • Umar oynatmak ceza kanununda suç olarak tanzim edilmişse de, “kumar oynamak” suç değildir.
 • Umar oynayan kişi, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ‘nun 34.

maddesi gereği idari para cezasına çarptırılır. Kumardan elde edilen gelirin kamunun mülkiyetine geçrilmesine illerde vali, ilçelerde kaymakam karar verir (Kabahatler Kanunu m.34/2). Kumar Oynatma Suçunun Örgütlü İşlenmesi: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu bireysel veya örgütlü bir şekilde işlenebilecek suçlardandır.

Kumar para cezası ne kadar?

TCK 228 (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu) Emsal Yargıtay Kararları – YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas: 2016/5767 Karar: 2016/8150 Tarih: 20.06.2016

TCK 228. Madde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228/1. maddesinde, “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmünün yer aldığı, anılan Kanun’un 52/1 ve 2. fıkrasında ise, “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir”, “En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.” hükümlerinin yer aldığı, buna göre adlî para cezasının anılan hükümler nazara alınmak suretiyle öncelikle gün olarak tespit edilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı CMK.nun 309.

maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 06.04.2016 gün ve 358 Sayılı Kanun Yararına Bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.04.2016 gün ve KYB/2016-150947 Sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 5237 Sayılı TCK.nun 228/1 52/1 madde ve fıkraları uyarınca hapis cezası yanında hükmedilmesi gereken adli para cezasının, kanunda öngörülen adli para cezasına esas alınan gün üzerinden artırım veya indirim yapıldıktan sonra belirlenen sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı tayin olunan miktarın çarpılması sonucu cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hapis cezası yanında uygulama yeri bulunmadığı halde doğrudan adli para cezası tayini, SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.10.2014 gün ve 2014/852 esas, 2014/330 Sayılı kararının 309.

See also:  Kumar Bağımlılığı Için Hangi Doktora Gidilir?

maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), anılan hükmün 4/d fıkrası uyarınca; hükmün ilk fıkrasında yer alan “450,00 TL” ibaresinin çıkartılarak yerine “5 gün” ibaresinin yazılmasına, 62/1 maddesinin uygulanmasına dair fıkrada yer alan “375,00 TL” ibaresinin hükümden çıkartılarak yerine “4 gün” ibaresinin yazılmasına ve hükme “hükmedilen 4 gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den, 80,00 TL adli para cezasına çevril- mesine” ibaresinin eklenmesine, infazın hapis cezası yanında hükmedilen adli para cezası yönünden bu miktar üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönde- rilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ( TEVDİİNE ), 20.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/12423 Karar : 2018/597 Tarih : 18.01.2018

TCK 228. Madde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Tombala makinası ile kumar oynatan sanık hakkında 1072 sayılı Kanuna muhalefet suçundan zamanaşımı süresi içinde dava açılması mümkün görülmüştür. Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; 1- Sanık hakkında ceza tayin edilirken, kısa kararda ‘‘takdiren teşdiden” denildiği halde, kanunun belirtilen maddesindeki alt sınırdan hüküm kurularak çelişkiye neden olması, 2- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34.

maddesine göre, adli emanete alınan 70,00 TL parayla ilgili karar verme yetkisinin mülki amirliğe ait olduğu gözetilmeksizin, yasal olmayan gerekçeyle TCK.nun 54. madde uyarınca müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.

maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 18.01.2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI DÜŞÜNCE Sanık hakkında tombala makinesi ile tombala oynattığı iddiasıyla TCK.nun 228. maddesi ile cezalandırılmasına ilişkin yapılan yargılamada, 1072 sayılı Rulet, Tilt ve Benzeri Oyun Aletleri ve Makinaları hakkında Kanunun 1.

maddesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik, yarı otomatik, el veya ayakla kullanılan oyun makinaları ve benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmeyi yasakladığı ve madde kapsamında bu aletlerle kumar oynatılması halinde ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan da ceza verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması karşısında, 1072 sayılı Kanun kapsamındaki tombala makinası ile tombala oynatılması eyleminde TCK.nun 44/1.

maddesinde yer alan “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” hükmü karşısında sanığın 1072 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi ile cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde TCK.nun 228/1.

TCK 228. Madde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. İddianame anlatımına göre dava konusu yapılan ve birbirinden bağımsız olan 1072 sayılı Kanuna aykırılık ile 5237 sayılı TCK’nın 228/1. maddesinde düzenlenen “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde, yalnızca bir suçtan hüküm kurulması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu, Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından, sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 22/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYARI Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Sanal kumar suç mu?

Bilgisayar İnceleme veya Bilirkişi Raporu Alınması – Sanığın internet üzerinden kimseye yasadışı bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması, yapılan aramada işyerinde bilgisayar ve barkod yazıcısı dışında oyun oynayan kimsenin ve oynanmış maç kuponlarının bulunmaması mahkemenin gerekçesinde ele geçen bilgisayar üzerinde yapılan incelemede yüklü miktarda birçok bahsin oynandığının belirtilmesine rağmen dosya içerisinde ve UYAP kayıtlarında hükme esas alınacak nitelikte herhangi bir bilgisayar inceleme veya bilirkişi raporunun olmaması karşısında; mevcut ise bu raporun eklenmesi aksi halde işyerinde bulunarak zaptedilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, 7258 sayılı Kanunun 5/2.

maddesine göre ‘‘yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’ den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı” ve ‘‘yasadışı bahis sitesine hangi tarihlerde ve ne sıklıkta girildiği ve ne miktarda kupon oynandığı” hususunda ayrıntılı bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın ne şekilde başka kişilere yasa dışı futbol bahsi veya şans oyunu oynattığı, yer ve imkan sağladığının da karar yerinde tartışılmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2016/20433).

Somut olayda; sanığa ait giyim mağazasında yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve liste gibi deliller ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişiler tespit edilememiş ise de, bilgisayarda yapılan incelemede bahis ile alakalı olabilecek anahtar kelimelerin tespit edilmesi karşısında; uzman bilirkişiye ele geçen eşyalar ile dosya bütün halinde tevdi edilerek, yasadışı bahis sitelere girilip girilmediği, girilmişse kaç defa girildiğine, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı hususlarında açıklayıcı rapor alınarak sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2017/9828).

Kumar oynamak kul hakkına girer mi?

Şans oyunları haramdır, ancak kul hakkına girmez.

Kumar oynayan birine nasıl davranmalı?

Kişi Kumar Oynama Düşüncesiyle Başa Çıkabilmek İçin –

 1. Kumar oynanan yerlerden ve internette kumar oynatılan sitelerden uzak durmalıdır.
 2. Kumar oynama düşüncesini oluşturan şeylerden uzaklaşmalıdır (at yarışı programları, casino reklamları, piyango biletleri vs.).
 3. Kumarla ilgisi olan kişilerden uzak durmalıdır.
 4. Kumar üzerine yapılan tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.
 5. Günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar para bulundurmalı, gereği dışında kredi kartları ve ATM kartlarını kullanmamalıdır.
 6. Yaşam tarzının değiştirilmesi, olumsuz alışkanlıkların yerine olumlu davranışların konulması gerekmektedir.
 7. Gerek kumar oynayan kimse gerekse ailesinden birisinin kumar oynadığını bilen birisi bağımlılık tedavisine başvurmaktan ve bu yolla kumarla mücadele etmekten kaçınmamalıdır.
 8. Destek almak için güvenilen bir aile dostundan veya arkadaştan yardım istenmelidir.
 9. Başka şeylerle meşgul olmak önemlidir. Dikkati başka aktivitelere çevirmek (evde iş yapmak, spora gitmek gibi) faydalı olacaktır.
See also:  Akshay Kumar Holiday: A Soldier Is Never Off Duty?

Bir insan neden kumar oynar?

İnsanlar sadece kazanma umuduyla kumar oynamaz. Kumar alışkanlığı olanlar kaybetse de kumar masasına geri döner ve bundan zevk alırlar. Öyle ki Wall Street finans merkezinde bir yönetici, kumar için aile ve arkadaş çevresini 100 milyon dolar dolandırmıştı.

Peki nasıl oluyor da bu insanlar bu alışkanlıkları için parasını, işini, evini kaybetmeyi göze alıyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekir: İnsanlar sadece kazanma umuduyla kumar oynamaz. Psikolog Mark Griffiths kumarbazların bu alışkanlıklarının arkasında çok çeşitli motivasyonlar olduğunu söylüyor. PARA, EĞLENCE, HEYECAN 5500 kumarbaz ile yapılan bir araştırmada en büyük motivasyonun “çok para kazanmak” olduğu görülmüştü.

Ancak bunun hemen ardından “eğlence” ve “heyecan” faktörleri dile getiriliyordu. Kumarbazların bu alışkanlıklarının arkasında para kazanmak, eğlence ve heyecan gibi motivasyonlar vardır. Griffiths, “Kumarda kaybederken bile vücudunuz hala adrenalin ve endorfin hormonlarını üreterek” heyecan yaşamanızı sağladığını, insanların bir tür “parayla eğlence satın aldığını” söylüyor.2009’da Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, insanların yüzde 92’sinin “kaybetme eşiği” olduğunu ve bunun ötesine geçmeyeceği, ancak kumarda para kaybetmelerinin eğlenmeleri üzerinde fazla bir etkisi olmadığı görüldü.

Uno oyunu kumar mı?

Katılım 8 Şubat 2021 Mesajlar 819 Çözümler 2

#1

Arkadaşlar merak ediyorumda UNO şans oyunu veya kumar mıdır? Son düzenleyen: Moderatör: 22 Haziran 2021 Katılım 7 Aralık 2020 Mesajlar 2.873 Makaleler 2 Çözümler 19 Yer Antalya

#2

Kumara gireceğini sanmıyorum. Şans oyunu ama. Katılım 15 Temmuz 2020 Mesajlar 2.001 Makaleler 4 Çözümler 2 Yer Hawkins

#3

Para koymuyorsanız hayır. Katılım 19 Nisan 2020 Mesajlar 3.096 Makaleler 2 Çözümler 9 Katılım 19 Mart 2021 Mesajlar 3.698 Çözümler 11 Yer QP Prism

#5

Para koyuyorsan tabii ki kumar. Katılım 14 Eylül 2020 Mesajlar 1.989 Çözümler 41

#6

Arkadaşlar merak ediyorumda UNO şans oyunu veya kumar mıdır? Sonucunda para ile bir işlem olmuyorsa değildir. Katılım 25 Aralık 2019 Mesajlar 1.833 Makaleler 3 Çözümler 4

#7

Hayır, ortaya bahis koyulmadığı müddetçe kumar değildir. Bu poker için de geçerli, en basitinden bir taş-kağıt-makas oyunu için de geçerli. Ortaya herhangi bir bahis koyuyorsanız taş-kağıt-makas oyununu da kumara dökmüş sayılırsınız. Ortada herhangi bir bahis olmadığı müddetçe kumar değildir. Katılım 22 Ocak 2016 Mesajlar 5.236 Makaleler 9 Çözümler 8

#8

UNO, arkadaşlar bir araya geldiğinde eğlenerek hoş vakitler geçirsinler diye çıkarılan bir oyun. Kumar mıdır vs. takılmayıp eğlenmene bak. Katılım 16 Şubat 2021 Mesajlar 8.326 Makaleler 5 Çözümler 19 Yer Manisa

#9

Kumar olması için ortaya para veya değerli bir şey koymanız lazım. Yani değildir.

#10

UNO, dış mihraklar tarafından, çocuklarımızı ahlaksızlaştırmak ve onları UNO oyununun orijinal formu olan pokere yönlendirmek için yapılan bir darbe girişimidir, ve kumardır. Çocuklarımızı bu oyundan uzak tutalım. Tabii ki de değildir. Oyunu kumar yapan ne var? İddia koymadığın sürece kumar değildir. Şans oyunu olduğu doğrudur tabii ki.

Kumar bağımlılığı için hangi doktora gidilir?

Tedavi Olmak İstiyorum, Bunun İçin Ne Yapmalıyım ? – 29 Temmuz 2020 Bağımlılık sürecinde tedavi aşamaları Amatem (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi), Çematem (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi), ATM (Ayaktan Tedavi Merkezi) ve Psikiyatri Polikliniklerinde gerçekleştirilmektedir.

Kumar oynamak boşanma sebebi midir?

Özetle alkol, madde ve kumar bağımlılıkları eşleri yıprattığı ve evliliklerine zarar verdiği aşikardır. Bu nedenle tüm bu bağımlılıklar evlilikte haysiyetsiz yaşam sürmeye, evlilik birliğinin devam edilemeyecek nitelikte katlanılamayacak hale gelmesi sebepleriyle boşanma davasında boşanma sebebi olarak görülebilir.

Kumar bağımlılığı için psikolog mu psikiyatri mi?

Kumar bağımlılığı tedavisi var olan ruhsal bir rahatsızlıktır. Kumar bağımlılığı psikolog desteğiyle düzelir çünkü kumar bağımlılığı davranışsal bir bağımlılıktır. Kişinin oynamaya ve oynadığında elde ettiği kazanç, haz ve heyecan duyguları psikolog desteğiyle çalışılmaktadır.

Tombala cezası sicile işler mi?

İdari Para Cezası Adli Sicil Kaydına (Sabıka Kaydına) İşler mi? – İdari para cezası, adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlemez. İdari para cezaları kabahat niteliğindeki suçlar için verilir. Adli sicil kaydı ise yalnızca işlenen bir suç karşılığında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.

Poker oynamak suç mu?

oyunların niteliği ile ilgilidir. pokerde tarafların maddi çıkarları söz konusudur. poker ve benzer maddi çıkar söz konusu olan oyunlar oynatmak suç olduğundan mekan sahibi buna izin vermez. tck 228: kumar oynanması için yer ve imkan sağlama. asıl nedeni “action, ante, alias” gibi poker terimlerini kıraathanelerde söyleyecek cesarete sahip, dinamik arkadaşların bulunmamasıdır. bu terimler bilinse bile çip yerine okey taşı kullanılacağından poker oynuyorum abi desen bile kimse inanmayıp herkes sıratacaktır. çok da büyük dert değildir. arz talep meselesi sonuçta. ama eğer avamlık, basitlik diye yadırganıyorsa bu durum, unutulmamalıdır ki aynı kıraathanelerde briç de oynanmaktadır. her zekiyim diyebilen poker oynayabilir ama adam akıllı briç oynayabilmek için demekten biraz fazlası lazımdır. poker’in bezik oyunları içinde yer almamasından dolayıdır. aslında sebepleri çok açıktır. ilk olarak yancısız bir kağıt ortamı düşünülemez, ikinci olaraksa zaten kıraathane geyik sohbet ortamıdır poker gibi ciddi bir oyunda ” vay osman napıyor karı kız yıh yıh yıh ulan az çapkın değilsin ha” demek çok abes kaçacağı için king oynanır. rıfkı yedirildiğinde sağ el yumruk yapılıp sol el ise el ayası üstüne oturacak şekilde kuvvetli bir hareket çekilerek masaya çay ısmarlanır. büyük bir yanılgı daha. doğal olarak kahvehane kültürü olmayan ekşi sözlük yazarlarının bu konuda yeterli bilgi sahibi olması elbette beklenemez. efenim, türkiye’de bu mekanlarda poker de oynanır. yalnız öyle herkesin gözü önünde, her saatte oynanmaz. canlı şahit olmak isteyen arkadaşlar saat 21:00’den sonra esenler ‘de bir kıraathane turuna çıkabilirler. bayrampaşa da olur, bağcılar da. bir de özellikle topkapı – aksaray hattı bu oyunun en fazla oynandığı kıraathaneleri barındırır. hatta bu hatta kumar oynamak yasal dır. not : bunu çanak meselesi ile karıştırmayın. o çok daha yaygındır. (bkz: kıraathanelerinde poker oynanan ülkeler ) ayarı falan geçtim de, yok böyle bir gerçek. lop lop et olsun ‘la defalarca oynamışlığım vardır. sen gidip “hiç bi şey diyemiyosan kupa almaz dicen olum”dan öteye geçemeyen bir yancı olduysan hep, biz ne yapalım. olayın kıraathane ile ilgisi yoktur. türkler pokeri sevmez. konu bu. bizde sahte kartların arkasından sahte blöfler yapılmaz. yüz yüze zar atılır. öyle derler. ccc poker resis ccc. oh beybi.

ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry’leri takip etmek için giriş yapmalısın.

Nereye şikayet edebilirim?

BİMER şikayet başvurusunun nasıl yapılacağını merak eden milyonlarca vatandaş konuyla alakalı sorgulamalarını ve araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. BİMER online uygulamasını kullanmak istemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş olan Alo 150 hattı ile tüm ister, öneri ve şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

 • BİMER şikayet başvurusu için vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyorlar.
 • BİMER üzerinden isteklerini ve şikayetlerini dile getirmek isteyen vatandaşlar başvurularını kolay bir şekilde ister online olarak ister telefon yoluyla yapabiliyorlar.
 • BİMER’E YAPILAN HER MÜRACAAT TEK TEK İNCELENİYOR Online olarak gerçekleştirilen müraacatlar sistemde toplanır ve BİMER sistemine girme yetkisi olan çalışanlar tarafından her gün kontrol edilerek işlemleri gerçekleştirilir.

BİMER sistemine girmeleri için her kullanıcıya farklı şifreler tahsis edilmiştir. Buna göre kullanıcılar her gün kendi ekranlarına düşen müracaatlarla ilgilenerek sorunları çözmek için uğraşırlar. BİMER BAŞVURUSU SADECE ONLİNE OLARAK MI YAPILIR? BİMER başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz gibi faks, mektup ve telefon ile de gerçekleştirebilirsiniz.

ALO 150 HATTI NE İŞE YARAR? BİMER online uygulamasını kullanmak istemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş olan Alo 150 hattı ile tüm ister, öneri ve şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Alo 150 hattını aradığınız zaman hangi ilde ikamet ediyorsanız o ilin valiliğinde görevli olan yetkili personel telefona cevap verir ve tüm söylediklerinizi kayıt altına alarak isteklerinizi Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderir.

ONLİNE BİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Online olarak BİMER başvurusu yapmak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine giriş yapmanız ve sağ üstte bulunan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sonrasında sistem sizde e-posta adresi isteyecektir.

E-posta adresinizi girdikten sonra mailinize gelen bağlantı adresine tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu doldururken tüm kimlik bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girdiğinize emin olmalı ve formu öyle göndermelisiniz. Eğer sisteme ihbar başvurusu yapmak isterseniz kimlik bilgilerinizi gizleme seçeneği size sunulmaktadır.

Başvuru yaparken ihbar butonuna tıkladığınızda kimlik bilgilerinizin saklı tutulmasını talep ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Böylelikle kimlik bilgileriniz sadece BİMER yetkilileri tarafından görülebilirken, başvurunuzun iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir.

See also:  Eşim Sürekli Kumar Oynuyor Ne Yapmalıyım?

BİMER BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR? Online olarak gerçekleştirdiğiniz BİMER başvuruları ile alakalı bilgi almak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine girerek sağ üstte bulunan ‘Başvuru Sorgula’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Eğer başvurunuzda kimlik bilgilerinizi kullandıysanız T.C. Kimlik No ve başvuru sayısı bilgilerini girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

Kimlik bilgileriniz gizli olarak başvuru yaptıysanız başvuru tarihini ve başvuru sayınızı ilgili alana girmeniz gerekmektedir. E-DEVLET BİMER BAŞVURUSU e-Devlet sistemi ile bir çok işlemin yanı sıra BİMER başvurusu da yapılmaktadır. BİMER başvurusu yapmak isteyen ve e-Devlet şifresi olan vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/bimer-basvuru web sitesini kullanmaları gerekmektedir.

 1. E-Devlet şifresi olmayanlar herhangi bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabildikleri gibi internet bankacılığı ile de sisteme giriş yapabilirler.
 2. E-DEVLET BİMER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA e-Devlet üzerinden BİMER başvurusu yapıldığı gibi BİMER başvuru sonucu da sorgulanabilmektedir.
 3. Bunun için başvurunuzu isterseniz BİMER resmi web sitesinden isterseniz de e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

Sorgulama yapmak isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/bimer-sorgu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelen ekranda BİMER başvurunuzun sonucuna ilişkin detaylar gelecektir. BAŞBAKANLIK HİZMETLERİ e-Devlet ve resmi web sitesi üzerinden sunulan Başbakanlık hizmetleri şunlardır; e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler BİMER Yeni Başvuru BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama Başbakanlık Kamu Hizmet Envanteri Giriş Uygulaması Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete KAYSİS-Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) KAYSİS-Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) KAYSİS-Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) KAYSİS-Standart Dosya Planı Yönetim Sistemi (SDPS) KAYSİS-Kamu Memnuniyet Anketi (KMA)

Yasa dışı bahis oynamak sicile işler mi?

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Sicile İşler Mi? – Adli sicil kaydı, suç niteliği teşkil eden fiiller hakkında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulur. Adli para cezası ve hapis cezası adli sicil kaydına işler. İdari para cezası ise sicile işlemez.

Yasa dışı bahis hangi suça girer?

Ülkemizde bahis oynatma devlet veya izin verdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir. İzin alan kurumlar tarafından işletilen bahis yerleri veya internet siteleri yasal kabul edilmektedir. Bu durum haricinde kalan tüm web sitesi ve bahis yerleri yasa dışıdır.

Sadece oynatan değil oynayanlara da yüksek oranda cezalar verilir. Yasadışı bahis oynama, oynatma veya bahis oynanması için yer ve imkan sağlanması 7258 sayılı kanun kapsamında suçtur. Bu suçların hepsinin cezası birbirinden farklıdır. Kanun gereği; Yasadışı bahis siteleri genellikle internet üzerinden yurtdışı merkezli siteler üzerinden oynanmaktadır.

Yasadışı bahisle mücadele kapsamında ülkemizde sıkı önlemler alınmaktadır. Fakat internet çağının faydalarından yararlanan suçlular her seferinde başka bir yol üretmektedir. Yasal olmayan veya halk diliyle ” kaçak bahis siteleri veya kaçak bahis yerleri” illegaldir.

 1. Bu durumda olan yerler ve web site sahipleri cezalandırılır.
 2. Türk Ceza Kanunu ve 7258 sayılı kanun uyarınca izinsiz kaçak bahis ve kaçak kumar oynatmak, web sitesi açmak veya aracılık etmek suçtur.
 3. Yasadışı bahis suçu ve cezasında tüm suçların ne şekilde oluşacağı, cezası ve yasadışı bahis suçu hakkında verilmiş yargı kararlarını ele alacağız.7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamından anlaşıldığı üzere ülkemizde bahis oynatma devletin tekelinde bulunup bu hak Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ya da başkanlığın yetkilendirdiği tüzel kişilere aittir.

Bahis oynatma hakkı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak izin ve ruhsat alınarak elde edilir. Kanunen yetkili kılınmayıp izin, ruhsat bulunmadan bahis oynatmak yasadışı ise bahis oynatma suçunu oluşturacaktır ve bu suçun 7258 sayılı Kanun kapsamında ciddi cezaları bulunmaktadır.7258 sayılı Kanun 5. yasadisi bahis sucu oynama

Yasadışı bahis oynama cezası ne kadar?

Yasadışı Bahis Oynama Suçunun Cezası – Türkiye’de bu konuda yasal olarak faaliyet gösteren Bilyoner, Nesine, Misli, Oley, Tuttur ve Birebin gibi siteler “İddaa” adlı bahis oyununun resmi bahis siteleridir. Bu yasal bahis siteleri “İddaa” adlı oyunu oynatan bayiler ile aynı maç bülteni, bahis oran ve bilgileri ile internet üzerinden bahis yapılması şansı sunmaktadır.

Adı geçen siteler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yetki verdiği lisanslı sitelerdir. Bunlar dışında yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin; bahis oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve oynayanlar hem 7258 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde hem de 5237 sayılı TCK’nın 228, maddesinde yer alan hükümlerle ağır yaptırımlara bağlanmıştır.

Yasadışı bahis oynamanın cezası 2020; ” Madde 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın ; a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır,

B) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. ” ” Madde 228 – “Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama” (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

 1. 2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
 2. 3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 3. 4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

” SONUÇ OLARAK; Yasa Dışı Bahis Suçuna İlişkin Eylemler;

Yasa dışı yollarla bahis oynatılması,Oynanmasına yer ve imkan sağlanması,Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi,Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi,Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi.

Türkiyede kumar illegal mi?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Türkiye’de kumar son derece düzenlidir. Türkiye, kumarhaneleri 1998’de yasakladı ve 2006’da devlet dışı çevrimiçi kumarları yasakladı. Bununla birlikte, devlet piyangosu ( Milli Piyango ) ve bahis hizmetleri mevcuttur.

Kumar neden yasaklanmıştır?

Kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yokedip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan haksız bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açan kumarın her türlüsü islâm dininde haram kılınmıştır.

Kumar oynamayı neden yasaklamıştır?

İbn Abbas’tan rivayet edilen birinci görüşe göre, meysir Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoyduğu ve insanlar arasında düşmanlık doğurduğu için günah sayılmış ve yasaklanmıştır.

Islam dininde kumar neden yasaklandı?

Günah ve yasak oluşu Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoyması, insanlar arasında düşmanlık doğurması, zulüm ve haksızlığa sebebiyet vermesi gibi gerekçelerle açıklanmıştır.

Adblock
detector