Internet Üzerinden Kumar Oynamak Suç Mu?

Internet Üzerinden Kumar Oynamak Suç Mu
Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Cezası ( TCK 228 ) – Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası şu şekildedir:

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.228/1). Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır (TCK m.228/2). Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (TCK m.228/3). Örneğin, internetten sanal bahis siteleri üzerinden kumar oynatan kişiler bu fıkra hükmü gereği cezalandırılır. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK m.228/4). Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK m.228/5). Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır (TCK m.228/6).

Internet sitesinde kumar oynamak suç mu?

Futbol, basketbol gibi popüler sporlar başta olmak üzere dünya çapında oynanan ve büyük bir kesimin ilgi odağı olan spor müsabakaları üzerine bahis ve para koymak suretiyle oynatılan çeşitli oyunlar Türkiye’de de çoğu ilkede olduğu gibi devlet tekelinde yürütülmektedir.

 1. Hukukumuzda konu ile ilgili olarak kullanılan mevzuat; 7258 Sayılı ” Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ” ile 5237 Sayılı ” Türk Ceza Kanunu ” dur.
 2. Yasadışı bahis oynama suçunun cezası bu kapsamda ele alınır.
 3. Bahis oynatma ve oluşturma tekeli ülkemizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın elinde olup ilgili mevzuat uyarınca, teşkilat bu yetkiyi bizzat kullanabileceği gibi bu yetkisini ancak ve ancak “Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ ne devretme suretiyle kullanma hakkına sahiptir.

Dolayısıyla bahis oyunlarını oynatan site yahut daha farklı sistemlerde lisans olmadığı takdirde bu siteler üzerinden oynatılan tüm bahisler yasadışı niteliktedir. Yasadışı bahis oynama suçunun cezası bu kapsamda cezalandırılır.

Internet üzeri bahis oynamak yasal mı?

Bahis Oynama Kabahati (Suçu) – Yasadışı bahis oynama suçu, 7258 sayılı Kanun’da mevcut değildir. Bahis oynamak, suç değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Adli para cezası, idari para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir yaptırım türüdür.

Internette bahis oynamanın cezası nedir?

Yasadışı Bahis Cezası Ne Kadardır? –

Yasadışı yollarla bahis oynatma veya bahis oynatılmasına yer veya imkan sağlama halinde 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve ayrıca on bin güne kadar adli para cezası verilir. Suçun işlendiği yer bir iş yeri ise 3 ay süre ile mühürlenecektir. Eğer bu işyeri ruhsatlı ise 5 gün içerisinde ruhsatı iptal edilecektir.Günümüzde farklı yollarla yurtdışındaki internet siteleri üzerinden bahis oynatılmaktadır. Bu durumda kişi 4 ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.Yasadışı bahis ile alakalı suçlardan biri de bahis parasına aracılık etmektir. Bu aracılık bahis parasının bahis oynatan kişiye ulaştırılması veya bahisten kazanılan paranın bahis oynayan kişiye ulaştırılması şeklinde olabilir. Yasadışı bahis parasına aracılık eden kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.Yasadışı bahise kişileri teşvik etmek amacıyla özellikle internet sitelerinde reklam yapılmaktadır. Bu şekilde veya benzer şekillerde yasadışı bahis reklamı yapılarak yasa dışı bahise teşvik edilmesi halinde kişi 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ve üç bin güne kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sanal kumar oynamanın cezası nedir?

KABAHATLAR KANUNU GEREĞİ PARA CEZASI – Sanal kumar oynayan ve oynatanlar için ne gibi müeyyideler tanımlanmıştır? Ceza hukukumuzda kumar için benim çok da doğru bulmadığım bir yaklaşım söz konusu: Kumar oynamak suç değildir ve Türk Ceza Kanunu’nda kumar oynamak düzenlenmemiştir.

 1. Umar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ise Türk Ceza Kanunu’nun 228’inci maddesinde suç olarak düzenlenmiş.
 2. Abahatler Kanunu’nda kumar oynamak kabahat olarak düzenlenmiş ve idari para cezası öngörülmüştür.
 3. Abahatler Kanunu 34’üncü maddeye göre; “Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.” Türk Ceza Kanunu kumarı 228/6’ncı maddesinde tanımlamıştır.

 1. Buna göre; “Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” Kumar oynamanın kabahat, kumar oynanması için yer temini hareketini suç haline getirdiğiniz bir sistemde, kumardan doğan toplumsal sorunları çözme imkanı yoktur.
 2. Bu sebeple ceza hukuku alanında kumar ile etkili bir mücadele için kumar oynamanın da suç haline getirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde kumar oynayanlara verilen idari para cezaları etkisiz kalmaya devam edecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 228’inci maddesinde yapılan suç tanımlamasında kumar için yer temini söz konusudur. Suçun sanal alemde veya bir başka ifade ile bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi hali acaba cezalandırılacak mıdır? Bu sorunun cevabının yine 2017 yılında değiştirilmiş olan TCK’nın 228/3 maddesi vermektedir.

“Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” Bu suçun bilişim sistemlerinde ya da sanal alemde işlenmesinin suç işlenmesini kolaylaştıracağından hareketle basit haline göre daha ağır ceza öngörülmektedir.

Bir başka husus çocukların kumar oynaması halidir. Yine TCK’nın 228/2 maddesine göre; “Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır”. Yasa dışı bahis ve şans oyunlarının tehlikelerini değerlendirebilir misiniz? Esasında günümüz şartlarında bir değerlendirme yapacak olursak tehlikeli olan husus yine siber alanda (ya da sanal alemde) işlenen kumar suçlarıdır.

 1. Futbol başta olmak üzere spor müsabakaları üzerinden yapılan yasa dışı bahis ve şans oyunları her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
 2. İnternet üzerinden yine banka ödemeleri ile şans oyunları oynanmaktadır.
 3. Umarın bu şekli maalesef toplumda daha az tepkiyle karşılanmaktadır.
 4. Oysa asıl mağduriyet bu mecralarda meydana gelmektedir.

Bu alanda yaşanan suiistimallerin önlenmesi için kanun koyucu Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u yürürlüğe koymuştur. Kanun’un 5’inci maddesi a bendine göre; “Kanun’un verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” Bu kanun kapsamında yer alan maddeler sanal kumarla mücadele için nasıl bir önem teşkil ediyor? 2013 yılında 6495 sayılı kanunla 5’inci maddede yapılan değişiklik ve sayılan eylemler, bugün en büyük sorunlardan biri olan sanal kumarla mücadele için çok önemlidir.

 1. Olluk güçleri ve özellikle siber suçlarla mücadele birimlerinin de en çok bu madde kapsamındaki suçlarla iştigal ettiğini düşünüyorum.
 2. Zira sürekli kamuoyunda bu yönde yapılan operasyonlarla ilgili haberler yer almaktadır.
 3. Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya misli olarak ikramiye kazandıran oyunlar “Müşterek bahis” olarak isimlendirilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisler “şans oyunları”nı ifade eder. “Çevrim içi kumar” dediğimiz zaman, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar, bunlar bahis ve şans oyunları olarak da anlaşılıyor.

 1. Bunlar internet üzerinden veya devam eden bir futbol müsabakası üzerinden olabiliyor.
 2. İnternete giren kişi her an kumar veya bahis oynama “imkanına” sahip olmaktadır.
 3. Bu gibi internet siteleri, çevrim içi kumar ile kumar veya bahis oynayan kişileri sürekli bu sürecin içinde tutmayı sağlamaktadır.
 4. Bu da zamanla ekonomik felaketler doğurmaktadır.
See also:  Içki Ve Kumar Ne Zaman Haram Kılındı?

Çevrim içi kumar ve oyun siteleri ne gibi kötüye kullanımlara yol açabilir? Kumar da tıpkı uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık yapmaktadır. Özellikle internet üzerinden oynanan kumar ve yasa dışı bahis kurtulmanın zor olduğu bağımlılığa sebep olmaktadır.

Günümüzde teknoloji bağımlılığının da her geçen gün arttığını düşünürsek acil önlem alınması gereken bir konu kumar ve bahis bağımlılığı konusudur. Dünyada son dönemlerde oyun sektörü ekonomik yönden sıçrama yaşamaktadır. Ancak bu oyun sitelerine de ciddi ve mesafeli yaklaşmak gerekir. Zira oyunun bağımlılık yaratması bir yana, oyun içerisinde örtülü kumar oynanması söz konusu olabiliyor.

Çocuklarımızın oyunlara ne denli ilgi duydukları yadsınamaz bir gerçek. Oyun içinde kazanma veya kaybetme ya da oyunda ilerleyebilmek için parasal taleplerin gelmesi çocuklarımızı kumar bağımlısı haline getirebilir. Bu tip sitelerin kolluk kuvvetleri tarafından takip altında tutulması gerekir.

 • Umar ve bahis bağımlılığı doğrudan kişinin ekonomik kaybına sebep olmaktadır.
 • Umar veya bahsin kazananı yoktur.
 • Umar ve yasa dışı bahis ülkemizde ve dünyada bir kesim için büyük bir ekonomik kazanç kaynağı.
 • Vergi verilmemesi, paranın kontrol edilememesi ve devleti zarara uğratmanın sonucu ortaya kara para ekonomisi çıkmaktadır.

Kara paranın kimleri fonladığı da malum. Birçok terör örgütünün finans kaynağı budur. Bu sebeple dünya üzerinde kara para ile mücadele için bütün ülkeler seferber olmuş durumda. Bir taraftan mücadele ederken diğer taraftan da evimizde teröre kaynak oluşturmak durumunda kalabiliriz.

Bahis sitelerini kim denetler?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

Türkiye’de sanal kumar yasak mı?

KABAHATLER KANUNU – Kumar MADDE 34.- Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

 1. Sanal ortama da oynatılan kumar: Online kumar, e-kumar, internette kumar, online Casino veya sanal kumar gibi değişik ifadeler ile adlandırılmaktadır.
 2. Sanal kumarın hukuki olarak bir tanımı yapılmamıştır.
 3. Ancak bir tanım yapmak gerekirse : Bilişim ortamlarında, şansa ve beceriye dayanan, oyun araç ve gereçleri ile veya bir kasaya karşı para veya benzeri maddi değerler karşılığı oynatılan oyunlardır.

Tanımda, bilişim ortamları terimiyle anlatılmaya çalışılan : İnternet, İnteraktif televizyon ve artık günümüz teknolojileri ile cep telefonlarıdır. İlk Türkçe kumar sitesini, 2000 yılında, Türklerin sanal kumara ilgisini fark eden Anthony Mataye adlı bir Amerikalı tarafından kurulmuştur.

Nesine com yasal mı?

İşte Türkiye’nin Bahis Sitesi Nesine.com 2006 yılından bugüne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yasal elektronik bayii olarak hizmet veren D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. markası Nesine.com; şans oyunlarının güvenilir ve yenilikçi sitesidir.

DOL bünyesinde yer alan Nesine.com aynı zamanda Milli Piyango İdaresi’nin de yasal elektronik bayisidir. Ayrıca 2006 yılından 20.07.2011 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdürlüğü’nün yasal elektronik bayiliğini de güvenle sürdüren Nesine.com halen güncel at yarışı bülteni ve yarış sonuçları gibi bilgilere yer vermektedir.

Üyelerine İddaa maçlarını canlı izleme imkanı sunan Nesine.com, bir çok İddaa liginden maçları, hem web sitesi üzerinden hem de mobil platformlarından Kasım 2012 ‘den bu yana yayınlayan elektronik bayidir. Bahsin yeni fenomenlerini buluşturmayı ve üyelerine birlikte kazanmanın yolunu açmayı hedefleyen Nesine.com, milyonlarca üyeyi bir araya getiren İddaa kupon paylaşım platformu KUPONDAŞ ‘ı hizmete açmıştır.

Konusunda uzman yorumcular tarafından hazırlanan İddaa kuponları, güne özel seçimler ve Nesine TV ‘de yayınlanan yorum videolarıyla, Anlaşılır ve kapsamlı maç istatistik bilgisiyle, Kullanıcı dostu tasarımıyla, Kazançları 7/24 tüm anlaşmalı bankaların hesaplarına ANINDA yatırmasıyla, Gelişmiş iPhone ve Android uygulamaları ve ayrıca mobil cihazlardan bahis yapabilmelerini sağlayan cihaz uyumlu mobil web sitesi ile, Milli Piyango İdaresi ‘nin yasal elektronik bayisi olma ve Spor Toto oynatma özelliğiyle, Türk sporuna ve sporseverine kaynak yaratan projeleriyle,

ve tüm bunları üyeleri sayesinde gerçekleştiren “Türkiye’nin Bahis Sitesi”dir.

Yasadışı bahis oynama cezası nereye ödenir?

Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama neticesinde yargılanan kişiye hapis cezası yerine Adli Para Cezası verilebilmektedir. İdari kurumlar (emniyet, sgk, belediye vs.) tarafından verilen cezalar, İdari Para Cezaları olarak adlandırılmaktadır. Adli para cezası ödenmediği takdirde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir sürece neden olabilir.

Adli para cezasına halk arasında mahkeme para cezası da denilmektedir. Adli Para Cezası Nereye Ödenir? Nasıl Yatırılır? Mahkeme maddi durumunuza bakarak hükmettiği adli para cezasını peşin veya taksitler halinde ödemenize hükmedebilir. Adli para cezasının peşin veya taksitle ödenmesine ilişkin mahkeme kararı ancak kesinleşmekle hüküm ifade eder.

Yani mahkemenin verdiği karar temyiz edilmişse adli para cezasının tahsili Yargıtay’ın onama kararından sonra mümkün olabilecektir, karar temyiz edilmemişse verildikten kısa bir süre sonra kesinleşecektir. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, kararı veren mahkeme, hükmedilen adli para cezasının tahsili için aynı adliyedeki İnfaz Savcılığı’na yazı yazacaktır.

İnfaz Savcılığı, mahkemenin kendisine gönderdiği yazının içeriğine göre, hükmedilen adli para cezasının taksitle veya peşin ödenmesi için ilgilisine “Adli Para Cezası Ödeme Emri” gönderir (Örnek Para Cezası Ödeme Emri Aşağıdadır), İnfaz Savcılığı’nın göndereceği Para Cezası Ödeme Emri’nin elinize ulaşması, kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay – 2 ay arası sürer.

Ödeme emrinin size tebliğinden itibaren hükmedilen adli para cezasını 30 gün içerisinde ödemeniz gerekir. Bu ödeme emrini aldığınızda Adliyede bulunan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurmanız ve burdan Vergi Dairesi’ni hitaben yazılmış bir yazı almanız gereklidir.

İnfaz Bürosu’nun verdiği yazıyla Vergi Dairesi’ne ödeme yapıldıktan sonra yapılan ödemeye dair dekont alınarak Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na teslim edilmelidir. Böylece adli para cezasının infaz edildiği hem dosyaya hem de elektronik ortama kaydedilir. Bizzat kendiniz veya bir ceza avukatı aracılığıyla herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için dosyanızı kontrol ettirebilirsiniz.

ÖRNEKTİR : ADLİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ ÖDEME EMRİNİ ÇIKARAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : İLAMAT NO : HÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI : HÜKÜMLÜNÜN KİMLİĞİ : HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ : HÜKMÜ VEREN MAHKEME : HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI : HÜKMEDİLEN PARA CEZASININ MİKTARI VE NEV : ÖDENECEK PARA CEZASININ MİKTARI VE NEVİ : Adli para cezası bağlanmış ise ( ) ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ilk taksiti ödemeniz ve kalan taksitleri birer aylık süreler içinde ödemeniz, adli para cezası mahkemece takside bağlanmamış ise, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde adli para cezasının 1/3’nü, geri kalan kısmını birer ay ara ile iki eşit taksitte ödemeniz; Taksitlendirme halinde taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde taksitlendirme işleminin hükümsüz kalacağı, Yasal süre olan 1 ay içinde ödeme yapılmaması halinde adli para cezasının tamamı üzerinden, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde bakiye üzerinden 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi gereğince, işbu adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarınca hapse çevrileceği, hapis yerine iki (2) saat karşılığı bir (1) gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılacağınız, günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en çok sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hakkınızda hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymamanız halinde çalıştığınız günlerin hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmının tamamının açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğinin, Adli para cezasından çevrilen hapis cezası yerine kamuya yararlı bir işte çalıştırılmak veya açık ceza infaz kurumunda çektirilmek suretiyle infazı aşamasında bakiye adli para cezasının tamamının ödenmesi halinde, adli para cezasından çevrilme hapis cezası yerine kamuya yararlı bir işte çalıştırılma veya hapis cezasının açık ceza infaz kurumunda çektirilmesi uygulanmasına son verileceği, Adli para cezasından çevrilen hapis cezasının infazında erteleme ve koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmayacağı, Ödeme işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurabileceğiniz gibi bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurabileceğiniz hususları TEBLİĞ olunur.08/10/2015 İstanbul Cumhuriyet Savcısı NOT: 1- 5275 SK’nun (5351 sk değişik) 106/4 maddeleri gereğince çocuklar (18 yaşından) küçükler hakkında hükmedilen Adli Para Cezası ile hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının ödenmemesi halinde bu cezalar hapse çevrilmez.106/11 maddesi gereğince mahallin en büyük mal memurluğunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü kanunu gereğince Adli Para Cezası tahsil edilir.2- 5275 SK’nun 106/7 maddesi gereğince Adli Para Cezası yerine çekilen hapis süresi 3 yılı geçemez.3- 5275 SK’nun 106/7 md.2.

See also:  Kumar Bağımlısı Olan Birine Nasıl Davranmalı?

Madde birden fazla hükümle Adli Para Cezasına mahkumiyet halinde bu süre 5 yılı geçemez. Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu UYARI Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. Makale Yazarlığı İçin Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere [email protected] adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur.

Bahis siteleri haram mı?

Diyanet açıkladı: Spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz mi? Spor müsabakaları üzerinde bahis ( iddaa ) oynamak caiz mi sorusu yıllardan beri merak ediliyor. Konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurul üyesi Fikret Gül açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama Diyanet Başkanlığı bünyesinde bulunan Diyanet Haber internet sitesinden yayınlandı Bahis ( iddaa ) oynamaz caiz mi? Türkiye’de nüfusun önemli bir kesimi bahis ve bahis çeşitlerini oynuyor.

 1. Özellikle yasal bahis için gelen yeni kurallardan sonra son zamanların en yüksek kitlesi yakalandı.
 2. İnternet üzerinden canlı olarak oynanabilen ve çok opsiyonlu bahis sitelerinin yasal bir zemine oturtulmasının ardından beklenen randıman alındı ve birçok site kullanıcı sayısını artırdı.
 3. Peki spor müsabakaları üzerinden iddaa oynamak caiz mi? Konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Fikret Gül açıklamalarda bulundu.

İlgili ayet: Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Maide-90) Internet Üzerinden Kumar Oynamak Suç Mu Nası l sonuçlanacağı önceden belli olmaya n, bir işin öngörülen sonucu üzerinden bahse girmek ve isabet edilip edilmemesine göre bahsi kazanmak ya da kaybetmek kumardır. Bu iş hangi yöntemle ve hangi adla yapılırsa yapılsın kumar olarak değerlendirilir.

Aviator illegal mı?

Aviator Imp Oyunu Oyna – Türkiye’de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkliat Başkanlığı veya başkanlığın yetki verdiği gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri sahiptir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur.7258 sayılı Kanuna göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak suç olarak düzenlenmiştir.

Papara takip ediliyor mu?

Papara Kullanıcıların hesaplarını başka kişilere kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol edebilir ve şüphe halinde hesapları geçici veya kalıcı olarak dondurabilir, askıya alabilir veya kapatabilir.

5000 bin gün adli para cezası nedir?

Adli Para Cezası Nasıl Hesaplanır? Miktarı En Fazla Ne Kadardır? – Adli para cezası hesaplama yöntemi, ilgili suç düzenlenirken belirlenen ceza alt ve üst sınırları dikkate alınarak belirlenir. Suça ilişkin yaptırımda adli para cezasının alt veya üst sınırı belli değilse, sanık hakkında hükmedilecek adli para cezasının alt sınırı en az 5 gün, en fazla 730 gün kabul edilerek hesaplama yapılacaktır (TCK md.52/1).

Adli para cezası hesaplanırken hakim önce sanığa verilecek cezanın gün sayısını belirler, belirlenen gün sayısı sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alınarak en 20 TL, en fazla 100 TL’den adli para cezasına çevirir. Örneğin, hakaret suçu nedeniyle sanığın seçimlik ceza olan adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinde alt sınır en az 90 gün olarak belirlenir, çünkü suçun hapis cezasının alt sınırı 3 aydır, belirlenen 90 gün en alt miktardan günlüğü 20 TL’den para cezasına çevrildiğinde sanık aleyhine toplam 1800 TL adli para cezasına hükmedilecektir.

Hapis cezası adli para cezasına çevrilirken veya doğrudan adli para cezasına hükmedilirken şu noktalara dikkat edilmelidir:

Suçun kanunda belirlenen cezası sadece adli para cezası ise bu durumda genel sınırlar olan en az 5 gün, en fazla 730 gün ceza yaptırımı karşılığında, günlüğü en az 20 TL en fazla 100 TL üzerinden adli para cezası belirlenmelidir (TCK md.52/1-2). Adli para cezasının üst sınırı 730 gün olmasına rağmen, suçun kanunda belirlenen cezasının üst sınırı daha fazla ise o suça özel düzenlenen adli para cezası dikkate alınmalıdır. Örneğin, nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası (TCK md.158/1-birinci cümle), 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Bu suç açısından TCK’da 5000 güne kadar adli para cezası verilebileceği ayrıca düzenlendiğinden, hakim adli para cezasının üst sınırı olan 730 günü aşan bir miktara hükmedebilecektir. Yukarıda nitelikli dolandırıcılık suçu örneğinde olduğu gibi, kanun, hapis cezası ile birlikte adli para cezası öngörmüşse, örneğin kanunda suçun cezası olarak “2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10.000 güne kadar adli para cezası ” şeklinde bir ibareye yer verilmişse, adli para cezasının alt sınırı kanunda belirtilmediği için mahkeme alt sınırdan ceza vermeyi kararlaştırdığında, genel alt sınır olan 5 günden daha az ceza veremez. Kanunda suçun cezası olarak “1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ” şeklinde bir ibareye yer verilmişse, burdaki adli para cezası ceza hukukunda ‘seçenek yaptırım’ olarak tanımlanır. Seçenek yaptırım olan adli para cezalarında (kanunda “veya” ibaresi bulunan) hükmedilecek para cezasının alt ve üst sınırı, hapis cezasının alt ve üst sınırıdır. Örneğimizde hapis cezasının alt sınırı 1 yıl, üst sınırı 5 yıl olduğundan, adli para cezasının alt sınırı 365 günden az, üst sınırı da 1825 günden fazla olamaz.

Kumar oynamak yüz kızartıcı suç mu?

Kumar oynamak yanlış hatırlamıyorsam yüz kızartıcı suclar arasında ama şuda varki memuriyete basşangıcta adli sici kaydı baz alınır aldıgınız idari para cezası sicil kaydınızda görünmüyor/görünmeyecekse sorun teşkil etmeye bilir ama güvenlik kovuşturması gereken memuriyetlerde sorun olabilir

Kumar oynama hangi suç türüne girer?

Kumar Oynama Suç Mudur? – Kumar oynatmak, kumar oynanması için yer sağlamak suç olarak kabul edilmiştir. Ancak kumar oynama, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılmamış olup Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak tanımlanmıştır. Kumar oynayan kişiye ceza kanununa göre cezai yaptırımda bulunulmamaktadır; ancak idari para cezası öngörülmüştür.

Bahis bağımlılığı nedir?

Kumar bağımlılığı nedir? – Kumar, bir bireyin daha da değerli bir şey elde etme umuduyla değerli bir şeyi riske atmasıdır. Kumar bağımlılığı, kişinin hayatını olumsuz etkilemesine rağmen kumar oynamaya devam etmesi duyduğu için kontrol edilemez bir dürtüdür.

Umar bağımlılık yapar çünkü beynin ödül sistemini uyuşturucu veya alkol gibi uyarır. Aslında, kumar bağımlılığı dünya çapında en yaygın dürtü kontrol bozukluğudur. Geçmişte, psikiyatri topluluğu genellikle kumar oynamayı bir bağımlılıktan ziyade bir zorlama, yani fiziksel zorunluluktan ziyade yoğun bir dürtü tarafından motive edilen bir davranış olarak görüyordu.

See also:  Kumar Oynamak Yüz Kızartıcı Suç Mu?

Bununla birlikte, araştırmalar kumar bağımlılığının alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığına başlangıçta düşünülenden çok daha fazla benzediğini ortaya çıkardı.

Mahkeme tarafından verilen para cezaları nereye ödenir?

İdari Para Cezaları Nereye Ödenir? – İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Şunu belirtmek gerekir ki, bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir. Karmaşaya yol açmaması için kanun, idari para cezası kişiye tebliğ edildiğinde nereye ödeneceğinin de kişiye bildirilmesini zorunlu kılmıştır.

İdari para cezasının peşin ödenmesi halinde, cezanın 1/4’ü oranında indirim yapılmaktadır. Erken ödeme yapmak isteyen kişi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezayı ödemesi gerekir. Cezanın erken ödenmesi cezaya itiraz edilmesine engel değildir. Kişi bir taraftan cezayı öderken diğer taraftan cezaya itiraz edebilir.

SGK tarafından verilen idari para cezaları kurumun kendisi tarafından tahsil edilmekte olup bizzat kuruma, bankalara veya PTT şubelerine ödenebilmektedir. Trafik cezaları, vergi dairesine, bankaya veya PTT’ye ödenebilir.

Yasa dışı bahis oynamak sicile işler mi?

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Sicile İşler Mi? – Adli sicil kaydı, suç niteliği teşkil eden fiiller hakkında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulur. Adli para cezası ve hapis cezası adli sicil kaydına işler. İdari para cezası ise sicile işlemez.

Türkiyede kumarı kim yasakladı?

Tarihi – Kumar atları ilk olarak 1984’te ve kumarhaneler 1990’da yasallaştırıldı. Eylül 1996’da, açılış saatlerinin günde 8 saat ile sınırlandırılması ve kazançların çek ile ödenmesini gerektiren yeni kısıtlamalar getirildi. Bunlar, “kumarhane kralı” Ömer Lütfü Topal ‘ın Temmuz 1996’da öldürülmesinin ardından geldi.

 1. Umarhaneleri yasaklayan bir yasa (kısmen kara para aklama suçlamaları nedeniyle) beklenmedik bir şekilde açıklandı ve Aralık 1996’da onaylandı (aleyhte açılan davanın ardından) 11 Şubat 1998’de yürürlüğe girdi.
 2. Ancak, yasadışı kumarhaneler var olmaya devam ediyor.
 3. Yasak sırasında kumarhaneler, yaklaşık 20.000 kişiyi istihdam eden 1 milyar dolarlık bir endüstriydi.20 kumarhaneye sahip bir başka “kumarhane kralı” olan Sudi Özkan, bir süreliğine ülkeyi terk etti ve İsviçre ‘ye “kayıt dışı” yaklaşık 700 milyon dolar sızdırmakla suçlandı, ardından Türk vergi makamlarıyla bir anlaşma yaptıktan sonra geri döndü.

Çevrimiçi kumar 2006’da yasaklandı, ancak yasaklama önlemleri sınırlı bir başarı elde etti.2009 yılında İsveçli Betsson firmasının gelirlerinin dörtte birinin Türkiye’den geldiği tahmin ediliyordu.2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, çevrimiçi kumar kullananların yanı sıra çevrimiçi kumarla ilgili finansal işlemleri sağlayanlara yönelik cezaları artırmayı planladı.

Kumar nerede yasal?

Kumarhane

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Mayıs 2015 ) ()

Casino da Póvoa Kumarhane ya da kasino, çok sayıda oyuncunun aynı anda oynayabildiği, oyun makineleri ve masaları bulunan yapı. Kumarhanelere girmek pek çok ülkede 18 yaşının altındaki kişilere yasaktır. başta olmak üzere,,,,,,,,,, ve daha birçok ülkede bulunmaktadır.

Online kumar haram mı?

Kumar oyunlarını telefonda ya da bilgisayarda oynamak günah mı? Şans oyunlarını telefonda ya da bilgisayarda oynamanın hükmü nedir? Para karşılığı değil de zevkine kumar oynanır mı? Para karşılığı değil de zevkine oynanan kumar günah mı? İşte kumar oynamaya ilişkin haberin detayları.

 • Yasak ve günah olması bakımından içki ile kumar arasında hiç bir fark yoktur.
 • Allah Teala her ikisini de, aynı âyet-i kerime ile haram kılmıştır.
 • Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde kumar konusunda şöyle buyurulur.
 • Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle ve batıl yollarla yemeyin” (el-Bakara, 2/188; en-Nisâ, 4/29).

“Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister (el-Mâide, 5/90, 91; İbn Abidin Reddû’l Muhtar, İstanbul 1307, V, s.355; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dini, İstanbul 1960, II, s.766).

Aslı kumar olarak bilinen oyunları telefonda ya da bilgisayarda oynamak günah mı? Sorusuna cevap Fatih Kalendar Hoca’dan geldi. Fatih Kalendar Hoca, “Bir oyun hangi mahiyette olursa olsun maddi anlamda kazanan ve kaybeden varsa velev ki meşru çerçevede yapılsa bile bu klasik kumardır. Örneğin musabaka İslam’da var olan bir yarışmadır ve caizdir.

Ama tarafların ortaya para koyması ve kazanan hepsini alacak şeklinde olması velev ki meşru oyunda bile olsa bu kumardır ve caiz değildir. Bir de şans oyunları vardır ki kazanma ve kaybetme şeklinde olsa caiz olmayacağı aşikardır. Böyle olmasa bile zevkine zararlı bir oyun veya kumar oynayalım kaybetmek ve kazanmak olmasın şeklinde bile kumar aleti olması hasebiyle oynamak fıkhen caiz değildir.

Fiziksel oynamak caiz olmadığı gibi ekran üzerinden oynamak da caiz değildir ve aralarında hiçbir fark yoktur. Netice itibariyle kumar aletleriyle oynanan bir oyundur. Hanefi mezhebi oyun konusunda ciddi anlamda meseleyi daraltıyor. Dolasıyla bu gibi şeylerden mutlak anlamda kaçınmak en güzel olanıdır.

Özellikle kumar için vazedilmişse bundan kaçınmak elzemdir.” dedi. : Kumar oyunlarını telefonda ya da bilgisayarda oynamak günah mı?

Kumar oynama hangi suç türüne girer?

Kumar Oynama Suç Mudur? – Kumar oynatmak, kumar oynanması için yer sağlamak suç olarak kabul edilmiştir. Ancak kumar oynama, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılmamış olup Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak tanımlanmıştır. Kumar oynayan kişiye ceza kanununa göre cezai yaptırımda bulunulmamaktadır; ancak idari para cezası öngörülmüştür.

Kumar nerelerde yasal?

Kumarhane

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Mayıs 2015 ) ()

Casino da Póvoa Kumarhane ya da kasino, çok sayıda oyuncunun aynı anda oynayabildiği, oyun makineleri ve masaları bulunan yapı. Kumarhanelere girmek pek çok ülkede 18 yaşının altındaki kişilere yasaktır. başta olmak üzere,,,,,,,,,, ve daha birçok ülkede bulunmaktadır.

Türkiyede Casino yasal mı?

İnternet üzerinden kumar oynamak yasal mı? TCK 228 maddesi gereğince ” Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

 • Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” Kumar herşey üzerine oynanabilir ve oynayan için kumar bir maddi kazanç haline gelmiştir.
 • Umar tüm oyunları kapsar, bahis oyunları kumarın bir çeşittir.

İnternette bir çok kumar siteleri bulunmaktadır, fakat bir çoğu yasadışı olan sitelerdir. Yasal kumar siteleri olmaktadır fakat bu siteler çok az bir miktardadır. Bu siteler ülkemizdeki yasalar gereğince hizmet vermesi doğru olduğundan dolayı sizlerin bahis yaparken herhangi bir yasal cezaya çarptırılma imkânınız mümkün değildir.

Çoğunluk olarak yasal olan kumar siteleri spor bahisleri konusundadır. Türkiye’de şans oyunları ve spor müsabakalarına dayalı bahisler denetim altında yürütülmektedir. Kumar yani para koyularak oynanan her türlü oyunlar, devlet denetleme kurumu tarafından yetkilendirilen bayiler ve lisans verilen yerler haricinde yasal değildir.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında olan 7258 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince lisansız sitelerde ve yetkisi olmayan işyerlerinde spor müsabakalarına bahsi oynatmak, aracılık etmek, bahis parasını kullanmak, bahisler üzerine reklam ve teşvik etmek, ve BAHİS OYNAMAK cezalandırılır.

Adblock
detector