Eşin Kumar Oynaması Boşanma Sebebi Mi?

Eşin Kumar Oynaması Boşanma Sebebi Mi
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, aile birliği görevlerinin ihlaline neden olacak şekilde kumar oynanması, boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Eşlerden birinin kumar bağımlısı olması, yahut bağımlılık düzeyinde olmamakla beraber çok sık kumar veya at yarışı, bahis gibi şans oyunları oynaması, şiddetli geçimsizliğe neden olabilmektedir.

Esasında kumar, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşüren bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. Kumarın, çoğunlukla maddi külfete neden olması nedeniyle, kumar oynayan eşin, diğer eş ve aile bireyleri üzerinde ekonomik bir şiddet uyguladığını söylemek bile mümkündür. Şu halde, eşin çok sık kumar oynaması, bir boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Yazı İçeriği 1. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Davası 2. Kumar Bağımlılığının İspatı 3. Birlik Görevlerinin İhmal Edilmesi 4. Kumar Bağımlısı Eşin Kusuru 5. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Nafaka Talebi 6. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Maddi Tazminat 7. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Manevi Tazminat 8.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Süreklilik arz edecek biçimde, at yarışı, bahis veya şans oyunları oynanması, kumar bağımlılığı olarak değerlendirilebilir. Esasen, internet üzerinden oynanan şans oyunlarının da bu kapsamda kabul edilmesi mümkündür. Eşlerden birinin bağımlılık derecesinde kumar oynaması halinde, evlilik birliğinin devamı, maddi ve manevi anlamda olumsuz etkilenmektedir.

Bu noktada, eşlerden birinin kumar bağımlısı olması, diğer bazı şartların da varlığı halinde, boşanma sebebi olarak değerlendirilebilmektedir.

Kumar oynamak boşanma sebebi midir?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, aile birliği görevlerinin ihlaline neden olacak şekilde kumar oynanması, boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Eşlerden birinin kumar bağımlısı olması, yahut bağımlılık düzeyinde olmamakla beraber çok sık kumar veya at yarışı, bahis gibi şans oyunları oynaması, şiddetli geçimsizliğe neden olabilmektedir.

Esasında kumar, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşüren bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. Kumarın, çoğunlukla maddi külfete neden olması nedeniyle, kumar oynayan eşin, diğer eş ve aile bireyleri üzerinde ekonomik bir şiddet uyguladığını söylemek bile mümkündür. Şu halde, eşin çok sık kumar oynaması, bir boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Yazı İçeriği 1. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Davası 2. Kumar Bağımlılığının İspatı 3. Birlik Görevlerinin İhmal Edilmesi 4. Kumar Bağımlısı Eşin Kusuru 5. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Nafaka Talebi 6. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Maddi Tazminat 7. Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Manevi Tazminat 8.

 1. Görevli ve Yetkili Mahkeme Süreklilik arz edecek biçimde, at yarışı, bahis veya şans oyunları oynanması, kumar bağımlılığı olarak değerlendirilebilir.
 2. Esasen, internet üzerinden oynanan şans oyunlarının da bu kapsamda kabul edilmesi mümkündür.
 3. Eşlerden birinin bağımlılık derecesinde kumar oynaması halinde, evlilik birliğinin devamı, maddi ve manevi anlamda olumsuz etkilenmektedir.

Bu noktada, eşlerden birinin kumar bağımlısı olması, diğer bazı şartların da varlığı halinde, boşanma sebebi olarak değerlendirilebilmektedir.

Özel boşanma sebepleri nelerdir?

Özel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve devamı maddeleri kapsamında şu şekilde sıralanabilir: Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığı.

Aşırı kıskançlık boşanma sebebi midir?

Aşırı Kıskançlık – Aşırı kıskançlık evlilik içinde aile huzurunu bozması sebebiyle boşanma sebebi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca kıskançlık seviyesi arttığında kıskanılan eşin kişilik haklarının da ihlali sonucunun doğduğu açıktır. Bu sebeplerle aşırı kıskançlığın boşanma sebebi olarak değerlendirilmesine karşın eşlerden biri aşırı kıskanç diğer tarafın ise sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu sabitse bu durumda Yargıtay aşırı kıskançlıkta bulunan tarafa kusur yüklememektedir.

Aşırı kıskançlığın boşanma sebebi olarak değerlendirildiği Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2013/21776 Esas, 2014/4418 Karar, 03.03.2014 Tarihli kararı da bu sebebe şu şekilde yer vermiştir; YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2013/21776 E., 2014/4418 K., 03.03.2014 T. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın eşine zaman zaman fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, aşırı kıskanç davranıp eşini kısıtladığı, davacı-davalı kadının da eşine hakaret ettiği ve aşırı kıskançlık gösterdiği anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı koca da dava açmakta haklıdır. Az kusurlu olan davacı-davalı kadının kendisinin de boşanma davası açması karşısında, boşanmaya itirazı hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olur.

Kumar oynayan birine nasıl davranmalı?

Kişi Kumar Oynama Düşüncesiyle Başa Çıkabilmek İçin –

 1. Kumar oynanan yerlerden ve internette kumar oynatılan sitelerden uzak durmalıdır.
 2. Kumar oynama düşüncesini oluşturan şeylerden uzaklaşmalıdır (at yarışı programları, casino reklamları, piyango biletleri vs.).
 3. Kumarla ilgisi olan kişilerden uzak durmalıdır.
 4. Kumar üzerine yapılan tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.
 5. Günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar para bulundurmalı, gereği dışında kredi kartları ve ATM kartlarını kullanmamalıdır.
 6. Yaşam tarzının değiştirilmesi, olumsuz alışkanlıkların yerine olumlu davranışların konulması gerekmektedir.
 7. Gerek kumar oynayan kimse gerekse ailesinden birisinin kumar oynadığını bilen birisi bağımlılık tedavisine başvurmaktan ve bu yolla kumarla mücadele etmekten kaçınmamalıdır.
 8. Destek almak için güvenilen bir aile dostundan veya arkadaştan yardım istenmelidir.
 9. Başka şeylerle meşgul olmak önemlidir. Dikkati başka aktivitelere çevirmek (evde iş yapmak, spora gitmek gibi) faydalı olacaktır.

Bosanmak icin hangi yol izlenir?

Boşanma Davasını Nasıl Açabilirim – Ayrılmak için öncelikle boşanma dilekçesini düzenlemelisiniz. Çiftler arasında anlaşmalı boşanma uygulanacak ise dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de doldurmanız gerekir. Belgeler hazırlandıktan sonra davacı, adliyede yer alan tevzi bürosuna başvurarak boşanma davasını başlatabilirsiniz.

Kumar oynamanın hükmü nedir?

Sual: Kumar oynamak haram mıdır? Dinimizin bu meselede hükmü nasıldır? Cevap: Bütün ilâhî dinler, inananlar arasında, kumar oynamak sûretiyle haksız kazanç sağlamayı yasaklamıştır. İslâmiyette alış-veriş, yâni ticâret, hediye, zekât, sadaka ve mîras ile mal elde etme yollarının dışında, gasp, hîle, fâiz, rüşvet, kumar vs.

Gibi yollarla haksız kazancı yasak etmiştir, harâmdır. Her şey ile yarış etmek ve bilmece çözmek helâldir. Bunları kumar ile yapmak harâmdır. Koşarak veya at ve silâh ile, ok ile hedefe atmak gibi harbde kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan mal şart etmek de kumar olmaz. Yâni iki kişiden yalnız biri, sen kazanırsan, ben sana vereceğim.

Ben kazanırsam, sen bana vermeyeceksin derse veya bir üçüncü kimse, yarışa katılan cemâat arasından kazanana ben vereceğim derse bunun mahzûru olmaz. Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla, dama taşları ve iskambil kâğıtları ile yapılan her türlü oyunda, spor oyunlarında da olur.

Bunların hepsinde ve ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Kimlerin tahminlerinin doğru çıkacağı önceden belli olmadığı için kumara katılanların herbirinde, hem almak hem de vermek ihtimâli vardır. Kumar oynamak, yarışmak demek değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir.

Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, oynayanlardan kazanacaklarını önceden tahmin edenler arasında da kumar olabilir. Hattâ yalnız bir kişinin yaptığı işin başarılı olup olmıyacağını, tahmin edenler arasında da olur. Kumarda, sonu tahmin edilen işin oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur.

 • Canbazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur.
 • Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sâhiplerine, biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktârını dağıtmak kumar olur.

Çünkü, piyangoya katılanların hepsi kendi numarasının çekileceğini ümid etmektedir. Bu tahminleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden ( vermiş oldukları paralardan almaktadırlar. Aldıkları para ile, önceden) bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadırlar.

 • Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti olarak para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların verdiği sonra kendilerine iâde edilmektedir.
 • Önceden toplanan paraların hepsini piyango sâhibi alıp, büyük payı kendine ayırdıktan sonra, geri kalanlarını tahmini doğru çıkanlara vermektedir.

Çok yaygın olarak oynanan kazı kazan ise çocuk ve gençleri kumar bataklığının içine atan bir tuzaktır. Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler, kumarın da şarap gibi hem harâm ve hem de pis olduğunu bildirmektedir. Allahü teâlâ Mâide sûresi 90 ve 91. âyetinde meâlen; “Ey îmân edenler! Şarap (serhoş eden her türlü içki) kumar oynamak, ibâdet için dikilen putlar, (cahiliyye devrinde kullanılan) fal okları hep şeytanın işinden pis şeylerdir.

Boşanma davasında ağır kusurlar nelerdir?

Boşanmada Erkeğin Kusurları Nelerdir? – Boşanmada erkeğin kusurları da çoğu zaman psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet şeklinde görülürken saydığımız hallerin neredeyse tamamı boşanmada erkeğin kusurları kapsamında karşımıza çıkar. Boşanmada kadının kusurlarında olduğu gibi burada da somut olay kapsamında değerlendirme yapmak gerek.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

7. Hangi Hallerde Boşanma Olmaz? – Davayı açan tarafın davasından vazgeçmesi, Davacı taraf avukat ile temsil edilmiyorsa ve duruşmalarına katılmıyorsa, Davacı taraf karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlayamıyorsa boşanma reddedilir.

Hangi hallerde boşanabilir?

Kuran’ı Kerim’in birçok ayetinde Müslümanların sosyal ve aile hayatının nasıl olması gerektiğini bildiren hükümler vardır. Evlenme ve boşanma ile ilgili ayetler de bu hükümler arasında yer alıyor. Dinimize göre hiçbir neden yokken ya da keyfi gerekçelerle boşanmak günahtır.

 1. Aile kurumuna büyük önem veren dinimizde, sadece zorunlu haller ve eşlerin karşılıklı rızası ile gerçekleşen boşanmalar caiz sayılır.
 2. İslam’da boşanma şartları ve talak çeşitleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
 3. Arapça kökenli bir sözcük olan talak, boşanma demektir.
 4. Talak-o selase ise, eşinin üç kez söylemesiyle gerçekleşen kesin boşanma anlamına gelir.

Dinimizde dört çeşit talak vardır: Bunlar sırasıyla: Rici, Bain, Sünni ve Bidi’dir. İslam’da Boşanma Şartları Nelerdir? İslam fıkhında, ayetlere, hadislere ve sünnetlere bakarak boşanma ile ilgili temel kaideler belirlenmiştir. Buna göre ortada hiçbir sebep yokken boşanmak, en büyük günahlardan biridir.

Kadının müşkül durumda ya da zan altında kalacağı tüm boşamalar da bizzat Hz. Muhammet tarafından yasaklanmıştır. Dinimize göre evlilik ve çocuk sahibi olmak toplumsal yaşamın temel unsurlarından biridir. Bu nedenle Buhari’ni naklettiği bir hadise göre peygamber efendimiz ”Bir talak oldu mu tüm gökler titrer” buyurmuştur.

Dinimize göre öncelikli olarak boşanmak isteyen çiftlerin arasındaki sorunları gidermeye çalışılmalıdır. Eğer her şeye rağmen taraflardan biri ya da ikisi de boşanmayı istiyorsa talak gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra İslam’da boşanmanın caiz sayıldığı birçok durum vardır.

Bunlardan ilki, eşlerden birinin İslam’ın temel itikatlarını yerine getirmemesi ya da inkar etmesi yer alır. Örneğin, bir eş, ahiret gününü ya da peygamberleri yalanlayan eşini üç talak ile boşayabilir. Çünkü dinimize göre ahiret gününü ya da peygamberlerden birini inkar eden kişi kafir sayılır. Bir müminin bir kafir ile evli kalması ise dinen caiz değildir.

Kadın, yemek içmek ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayan kocasından boşanabilir. Çünkü bu tür ihtiyaçların karşılanmaması, evlilik akdine uygun değildir. Yine aynı şekilde eşlerden birinin akli melekelerini yitirmesi, evlilik akdinin feshini gerektirir.

 • Eşlerden birinin başka biriyle zina yapması da boşanmanın caiz sayıldığı durumlardan bir diğeridir.
 • İslam’da Talak Çeşitleri Nelerdir? 1- Rici: Üç değil, bir ya da iki talakla gerçekleşen boşanmaya rici talak denir.
 • Rici kelimesinin sözlük anlamı geri dönmektir.
 • İslam fıkhında, boşanan eşin geri dönme süresi 300 gün olarak belirlenmiştir.

Bu süreye iddet dönemi adı verilir. İddet dönemi içerisinde eşlerin tekrar evlenmesiyle gerçekleşen boşanmalara rici talak adı verilir.2- Bain: Bain, Arapçada uzaklaşmak, bırakmak ve ayrılmak anlamına gelen Beyn kelimesinden türetilmiştir. Vazgeçilmesi mümkün olmayan boşanmalara bain talakı adı verilir.

Bain talakı gerçekleştikten sonra eşlerin tekrar bir araya gelmesi ve evlenmesi mümkün değildir. Evliliğin yeniden gerçekleşmesine engel olmak için, bain talakı, kadının bir malın bedelini ödemesi ile gerçekleşir.3- Sünni Talak: Sünni mezheplerce helal sayılan boşanma türüne sünni talak adı verilir. Sünni talak üç kurala bağlanmıştır.

Buna göre, eşin muayyen gününde olmaması ilk kuraldır. Cinsel temasın gerçekleşmediği dönemler de kadının temizlik dönemi olarak adlandırılır. Kısacası sünni talak, kadının hayızlı olmadığı bir dönemde ya da cinsel ilişkinin gerçekleşmediği zamanda, bir talak ile yapılan boşanmadır.4- Bid’i Talak İslam hukukuna göre haram sayılan boşanma çeşididir.

Eşini sevmemek boşanma sebebi mı?

Kadının Ev İşlerini Yapmaması – Davalı kadının ev işlerini yapamamasının hastalığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İradi olmayan bu davranış ile hastalık, tek başına boşanma sebebi sayılamaz. Medeni Kanunun 134/1-2. maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir.

Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Yargıtay Kararı: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E.1997/2-160 K.1997/410 T.2.5.1997

Kadın kocasını evden kovabilir mi?

Evlenen çiftlerin evlilik birliği içerisinde yerine getirmek zorunda oldukları birçok yükümlülük söz konusudur. Bu yükümlülüklere özen, sadakat ve ortak giderlere katlanma yükümlülüklerini örnek olarak gösterebiliriz. Evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde; bu durum boşanma sebebi olarak ileri sürülebilir.

Eşini evden kovmak: Yargıtay kararlarında eşin evden kovulması ağır kusur ve boşanma sebebi olarak görülmektedir. Dedikodu yapmak: Türk toplumunda genellikle sık karşılaşılan bir durum olan dedikodu yapmayı Yargıtay boşanma sebebi saymıştır. Çocuklara karşı şiddet: Sadece kendi çocuklarına değil, diğer çocuklara karşıda şiddet uygulamak boşanma sebebi sayılmıştır. Eşinin ailesi ile ilişkileri: Yargıtay bir kararında eşini ailesi ile görüştürmeyen kocanın davranışını ağır kusurlu bulmuştur. Çalıştırmamak: Koca çalışıp eş ve çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmezse kusurlu sayılacaktır. Cimri olmak: Yargıtay eşi aşırı derecede cimriliğini, hayatı çekilmez hale getirdiği için boşanma sebebi saymıştır.

Cinsel ilişki: Eşlerin birbirlerine karşı cinsel anlamda sorumlulukları vardır. Cinsel anlamda eşler birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorsa bu durum boşanma sebebi sayılmıştır. Beddua etmek: Yargıtay evlilikte “Beddua Etmeyi” hakaret ile benzer anlamda düşünmektedir ve boşanma sebebi saymıştır. Kıskançlık: Yargıtay kararlarında geçen bir diğer boşanma sebebi de “aşırı kıskançlık”tır. Tehdit ve hakaret-Aleni olarak aşağılamak: Çok Çirkinsin, Seninle evleneceğime bekâr kalsaydım gibi,SMS yada E-posta yoluyla hakaret ve tehdit etmek, Eşine küfür etmek Tarikat Toplantılarına Katılmak Aşırı Alay Etmek Güven Sarsıcı Davranışlar Kocasının Tayin Olduğu Yere Gitmemek

See also:  Kumar Oynamaya Yer Temin Etmek Para Cezası?

Kumar oynayan erkek nasıl anlaşılır?

Patolojik Kumarbaz Olduğu Nasıl Anlaşılır; –

Sürekli kumarla meşguliyet Arzulanan heyecanı duymak için artan miktarlarda para ile kumar oynama gereksinimi Kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da bırakma yönünde başarısız çabalar Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde huzursuzluk ya da irritabilite Sorunlarından kaçmak için ya da disforik bir duygu durumundan kurtulmak için kumar oynama Parayla kumar oynayıp kaybetmenin ardından bir başka gün kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelme (kişinin kaybettiklerini “kovalaması”) Ne denli kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söyleme Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere çeşitli yasa dışı eylemlerde bulunma Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini ya da eğitiminde/ mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme Kumar oynama nedeniyle içine düştüğü çaresiz parasal durumdan kurtulmak için para sağlamak üzere başkalarına güvenme

Yapılan araştırmalar kumar oynayan kişilerde alkol ya da uyuşturucu bağımlılığının da eşlik edebildiğini göstermiştir. Patolojik kumar oynama bozukluğunun madde bağımlılıkları ile benzer özellikleri dikkat çekmektedir. Bazı araştırmalar patolojik kumarbazların yaklaşık yarısının alkol ya da başka bir maddeye bağımlı olduklarını ileri sürmektedir.

Kumar psikolojiyi bozar mı?

Kumar Bağımlılığı | Bakırköy Psikolog | Beylikdüzü Psikolog-İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kumar bağımlılığı kişisel, ailevi veya mesleki hedefleri bozan, sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davranışı olarak adlandırılmaktadır. Kumar kişiye zarar verici negatif sonuçlar ortaya çıkarır.

 • Işi bu zararlar sonucunda kumar oynama davranışını durdurmak istemesine rağmen şiddetli bir şekilde kumar oynama arzusu duyar.
 • Umar günümüzde hoşça vakit geçirme, eğlence ve dinlenme aracı olarak kabul edilmekte ve popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır.
 • Umar, isteyerek riske girme temelinde, kazanan ve kaybeden tarafların olduğu yalnızca şansa ve beceriye dayalı oyunlardır.

Kumar çalışmadan, kısa yoldan zengin olmak için bir çıkar yoludur. Daha önce ki yıllarda özel sektörlerdeki casinolarda kumar oynamak yasak değildi. Günümüzde devlet yasal olarak izin vermese de bazı işletmelerde, kahvelerde, derneklere bağlı lokal ve kulüplerde yasadışı şekilde kumar oynatılmaktadır.

Devlet tarafından yasak olan kumar türleri olduğu gibi yasal olarak oynatılan bazı kumar türleri de vardır. Her köşe başında bulunan büfelerde oynatılan şans oyunları günümüzün kumar oynama merkezleri haline gelmektedir. Milli piyango, kazı kazan, spor-toto, şans topu, sayısal loto, iddaa, bilyoner ve at yarışları gibi oyunlar bu yerlerde kolayca oynanabilen oyunlardır.

Şansa dayanan bu oyunlar sadece bir eğlence aracı olarak görülse de ilerleyen zamanlarda alkol ve uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık yapmaktadır. Son günlerde çeşitli şekillerde kumar oynama alışkanlığının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. Büfeler haricinde kumar; bilgisayar ve internet ile daha kolay ulaşılabilir bir hale gelmiştir.

 1. Teknolojinin ilerlemesi ve internetin ilgi görmesi hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan risk getirmektedir.
 2. Gençlerin yetişkinlere göre internet kullanımı daha sıktır.
 3. İnternette geçirdikleri zaman içerisinde mutlaka bir bahis sitesine denk gelmektedirler.
 4. Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız bu dönemde en çok gençler risk altına girmektedir.

İnternet yaygınlaştıkça bilgisayarda şans oyunları oynama sıklığı gün geçtikçe artmaktadır ve ülkemizde sanal kumar bağımlılığı artmaya başlamıştır. Kumar Oynamanın Nedenleri Kumar bağımlılığının nedenleri arasında biyolojik faktörler düşünülmüşse de, sosyal faktörler kumar bağımlılığında daha etkindir.

Anne-babanın veya bir yakının ölümü, boşanma, fiziksel hastalık veya yaşamın tehdit altında olması, iş veya kariyerle ilgili düş kırıklığı, yüksek başarı, insanlarla ilişkilerde zorluklar, alkol ve madde kullanımı patolojik kumarın gelişiminde süreci hızlandıran ve bağımlılığın oluşmasına neden olan etkenlerdir.

Kumar bağımlılarında aile disiplininde tutarsızlık, parasal ve maddi simgelere aşırı değer verilmesi, buna karşı para biriktirmek, plan yapmak gibi ekonomik davranışlara yeterince önem verilmemesi, çocuklukta şans ve kazanmak gibi eğilimlerin tepki görmeyip desteklenmesi, diğer aile bireylerinde kumar oynamanın sık görülmesi gibi faktörlerde kumara başlama nedenleri arasında sık görülmektedir.

Bunların dışında toplum içerisinde piyango, loto, spor-toto gibi bahislerin yaygınlaşması, çocuklarının kolayca ulaşabildiği ve tükettiği gazoz ya da kola kapağından, cipslerden, dondurmalardan ve bunun gibi gıdalardan çeşitli hediyeler çıkması kumarın yaygınlaşması için zemin hazırlayan faktörlerdir.

Kumarın Kişiye Verdiği Zararlar Kumar oynama alışkanlığı, kişi ve aileye getireceği büyük maddi ve manevi zararlar kadar, patolojik bir hal alabilmesi sebebiyle de endişe vericidir. Şans oyunları bağımlısı haline gelen kişilerde hem psikolojik hem de sosyal boyutlarda kötü sonuçlar ortaya çıkma olasılığı yüksektir.

 • Işi kumar oynama üzerine aşırı kafa yorar.
 • Geçmişteki kumar oynama yaşantılarını yeniden yaşamak ister.
 • Bir sonraki oyunu tasarlamak ya da kumar oynamak üzere para sağlamanın yollarını düşünür.
 • İstediği heyecanı ya da kazancı duymak için giderek artan miktarlarda para oynama gereksinimi duyarlar.
 • Umar bağımlıları kaybettiklerini bir seferde geri almayı umarlar.

Bu gerçekleşmeyince davranışlarını ve kayıplarını yalanlarla örtmeye çalışırlar. Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunur. Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, eğitiminde ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder.

Umar tutkusu yüzünden ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getiremez. Kendisini kontrol edemeyecek düzeyde şans oyunları oynayan kişilerin bu bağımlılığı eşinde ve çocuklarında psikolojik sorunlara, ebeveynlik görevinin ihmaline, ayrılma ya da boşanmalara, ailelerinin yıkılmasına, ekonomik anlamda iflasa ve ortaya çıkan problemlerden dolayı girdikleri bunalım sonucu intihara neden olmaktadır.

Kumar oynayan kişilerin ailedeki güven ortamı kaybolur. Kumar ailede maddi kayba yol açar ve bu kayıplar yüzünden psikolojik, ailevî ve toplumsal sorunlar ortaya çıkar. Kumarın finansmanı için girişilen ilişkiler aile düzenine ve bireylerine yansır. Maddi kayıp ile birlikte kişi; kendisine, ailesine ve topluma karşı zararlı hale gelir.

 • Bağımlı kişiler kumar sayesinde kolay yolla zengin olacağını düşünür.
 • Çalışma, alın teri, hak ve hukuk gibi toplumun temeli olan anlayışlar yok olur.
 • Menfaat ve kazanma hırsı bütün toplumsal ilişkilere yansır.
 • Toplumdaki huzur ve güven zedelenir.
 • Azanma hırsıyla bencil ve menfaatçi bir hale gelen birey kendine ve çevresine zarar vermekten kaçınmaz.

Kumarın oynayana verdiği zararlardan belki de en önemlisi kişinin suça eğilimini artırmasıdır. Patolojik kumar oynayanlarda depresyon, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, paranoya gibi rahatsızlıklar sık rastlanır. Alkol ve madde gibi bağımlılık yapıcı öğelere ulaşma ihtimali artar ve diğer bağımlılıklar gelişebilir.

Umar Bağımlılığının Tedavisi Kumar oynayanların birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan, kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da bırakma çabası olmuştur. Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken bu kişiler huzursuzdur. Yaşadıkları çaresizlik, suçluluk ya da huzursuzluğun vermiş olduğu etkilerden kaçmak ve bu duygu durumundan kurtulmak için tekrar kumar oynayabilir.

Kumar bağımlılığı tek başına yenilemeyecek bir hastalıktır. Bağımlı kişi bu durumun farkında olmalı ve kumar oynamayı mutlaka bırakması, tekrar oynamaması için mutlaka yardım almalıdır. Patolojik kumarın tedavisinde en güncel yaklaşım bilişsel davranışçı yaklaşımdır.

Bu tedavi yönteminde kişinin algılama ve yanlış inançlarına karşı farkındalık geliştirmesi amaçlanır. Tedavi programı kişiye göre düzenlenmekle birlikte kişinin sorunlarıyla yüzleştirilmesi, sorunlarla başa çıkma ve “hayır” diyebilme becerilerinin geliştirilmesi, bağımlılık kavramının öğretilmesi temel hususlardır.

Ayrıca patolojik kumar bağımlılığına eşlik eden depresyon, alkol veya madde kullanımı gibi hastalıklar var ise bunlarda tespit edilerek tedavi edilmelidir. Başarılı bir tedavi programının oluşturulmasında kişinin eski davranış şeklinin ve yaşam tarzının değiştirmesi hastalığın tekrarını önlenmesi açısından önemlidir.

Kumar oynama düşünceleriyle başa çıkabilmek için bağımlı kişinin kumar oynanan yerlerden uzak durması gerekmektedir. İnternette kumar oynatılan sitelerden uzak durmalıdır. Kumar oynama düşüncesini oluşturan şeylerden uzaklaşmalıdır. Kumarla ilgisi olan kişilerden uzak durmalıdır. Dikkati başka aktivitelere çevirmek (evde iş yapmak, spora gitmek gibi) faydalı olacaktır.

Patolojik kumar bağımlılığının ortaya çıkması durumunda ailenin yapabileceği pek çok şey vardır. Hastayla, sakin bir şekilde konuşmaya, dinlemeye çalışmak, sorununu kendisinin ifade etmesi sağlanmalıdır. Kişiyi psikolojik yardım alması konusunda ikna etmeye çalışmak önemlidir.

Bir insan neden kumar oynar?

İnsanlar sadece kazanma umuduyla kumar oynamaz. Kumar alışkanlığı olanlar kaybetse de kumar masasına geri döner ve bundan zevk alırlar. Öyle ki Wall Street finans merkezinde bir yönetici, kumar için aile ve arkadaş çevresini 100 milyon dolar dolandırmıştı.

Peki nasıl oluyor da bu insanlar bu alışkanlıkları için parasını, işini, evini kaybetmeyi göze alıyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekir: İnsanlar sadece kazanma umuduyla kumar oynamaz. Psikolog Mark Griffiths kumarbazların bu alışkanlıklarının arkasında çok çeşitli motivasyonlar olduğunu söylüyor. PARA, EĞLENCE, HEYECAN 5500 kumarbaz ile yapılan bir araştırmada en büyük motivasyonun “çok para kazanmak” olduğu görülmüştü.

Ancak bunun hemen ardından “eğlence” ve “heyecan” faktörleri dile getiriliyordu. Kumarbazların bu alışkanlıklarının arkasında para kazanmak, eğlence ve heyecan gibi motivasyonlar vardır. Griffiths, “Kumarda kaybederken bile vücudunuz hala adrenalin ve endorfin hormonlarını üreterek” heyecan yaşamanızı sağladığını, insanların bir tür “parayla eğlence satın aldığını” söylüyor.2009’da Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, insanların yüzde 92’sinin “kaybetme eşiği” olduğunu ve bunun ötesine geçmeyeceği, ancak kumarda para kaybetmelerinin eğlenmeleri üzerinde fazla bir etkisi olmadığı görüldü.

Boşanmak isteyen erkek nasıl davranır?

Ayrılmak isteyen erkek nasıl davranır? İlişkiniz belki de şu sıralarda can çekişiyor. Erkeğin her hareketi bir mesaj niteliğinde olabilir. Ayrılmak, ilişkisini bitirmek isteyen bir erkek neler yapar, nasıl davranır pudra.com inceledi: Telefon açmaz Gün içinde telefonla konuşma sıklığınız azalmaya başladıysa ve artık arayan sadece sizseniz, ilişki için tehlike çanları çalıyor demektir.

Bu, ilişkiden sıkılmanın hemen hemen ilk belirtisidir. Telefonda uzun sessizlikler oluyorsa, konuşma konusunda onun isteksiz olduğunu görüyorsanız, durup bir düşünmelisiniz. Sizi aramaması; artık daha az merak etmesi, daha az önemsemesi anlamına geliyor olabilir. İş telefonundan aradığınızda telefonlarınıza çıkmama durumu da son zamanlarda sıklaştıysa, ilişkiyi gözden geçirme zamanı gelmiş demektir.

Şikayet eder Ayrılmak isteyen erkek, sizin görünüşünüzden şimdiye dek hiç olmadığı kadar şikayet etmeye başlar. Özellikle de son zamanlarda biraz kilo aldıysanız Eskiden “seni her halinle seviyorum” diyen erkek gitmiş, yerine size sürekli 10 üzerinde puan vermeye meraklı bir stil eleştirmeni gelmiş gibidir! İlgisizleşir Size karşı ilgisi buharlaşıp uçmuş gibidir.

Kaçar Tartıştığınızda ya da onun davranışlarından şikayetçi olduğunuzu söylediğinizde, sesinizi duymaya daha fazla tahammülü yokmuşçasına arabasına atlayıp uzaklara giderek uzun saatler geri dönmemesi de ayrılık isteği mesajı olabilir. Konuşmak istemez

Sizinle konuşma konusunda eskiye oranla daha isteksizdir ayrılmak isteyen erkek. “Canını sıkan bir şey mi var?” diye sorduğunuzda, genelde “Yok bir şey” deyip kestirip atmak ister. Oysa bir zamanlar, yaşadığı en ufak sıkıntıyı dahi sizinle paylaşan bir erkek vardı hayatınızda Dokunmaz Ayrılmak isteyen erkek, sevgi gösterme konusunda kendini tamamen geri çekmiş gibidir.

Yüzünüze sevgi dolu bakışlar fırlattığı zamanlar çok geride kalmış gibidir Sizi sevmesi için onu teşvik etmeye çalışsanız da fayda etmez. Ellerini alıp size dokunması için yönlendirmeye çalışırsınız, ama kendiliğinden size dokunmayı akıl etmez ya da istemez. Seks ise neredeyse artık hiç yaşanmıyordur aranızda.

Tahammülsüzleşir En ufak bir şeyden tartışma çıkarma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmaz hale gelmişse, bu adam sizden ayrılmayı kafasına koymuş demektir. Bu tartışmalarla hem size karşı tahammülünün kalmadığını hem de sizi yıldırmakta ısrarlı olduğunu görmelisiniz.

Sizi fark etmez Bundan böyle sizdeki değişiklikleri fark etmez hale gelir ayrılmak isteyen sevgili. Ne saçınızın yeni modelini, ne de parfümünüzü değiştirdiğinizi anlar. Yüzünüzü estetikle tamamen değiştirseniz bile anlamayacak kadar ilgisiz hale gelmiştir artık size karşı. Siz artık onun hayatında görünmez biri gibisinizdir.

İnternette zaman geçirir İnternette sörf yaparak geçirdiği süre eskiye oranla epey artmıştır. Bilgisayarın başında saatlerce oturur ve onu rahatsız etmenizi istemez. Ve tabii size de başka kadınlarla mesajlaştığı şüphesini duymak düşer. Kendi dünyasında yaşar Onun telefonla konuşma halini iyi gözlemleyin.

 1. Arkadaşlarıyla konuşurken bol bol kahkahalı bir sohbete bile dalmış olsa, telefonu kapatır kapatmaz ciddi bir ifadeye bürünür yüzü.
 2. Size karşı gülümsemek ve konuştuklarını paylaşmak istemediğini gösterir bu hareketler.
 3. Her ne kadar eskiden böyle olmasa da Telefonu çalsa da sizin yanınızda cevaplamak istemez.

Sizi, özel dünyasından uzaklaştırmış gibidir. İlişkiye ara vermek ister Ve artık bir gün size dönüp, ilişkiye ara vermeye ihtiyacı olduğunu söyler. Dikkat edin, ayrılık sözünü kullanmaz. Sanki ikiniz ayrı ayrı kısa bir tatile çıkıp sonra yeniden eskisi gibi ilişkinize devam edecekmişsiniz gibi bir ara vermekten söz eder.

 1. Hayatında bazı şeylerden sıkıldığını, kendisiyle ilgili sorunları olduğunu, bunları da yalnız kalarak halletmek istediğini söyler.
 2. Endisiyle ilgili sıkıntıları yüzünden sizi de üzmek istemediğinden bahseder.
 3. Ama bir dakika, bu yalana inanmayacaksınız, öyle değil mi? ‘İlişkiye ara verme’ talebi, ayrılmak istediğine dair en büyük ipucudur.

Ne yazık ki eşyalarınızı toplayıp terk etmenin zamanı gelmiş demektir! 3 : Ayrılmak isteyen erkek nasıl davranır?

Boşanma davasında hâkim neye dikkat eder?

Boşanma Davasında Hâkim Nelere Dikkat Eder? – Boşanma davalarında hâkimlerin nelere dikkat ettiği en çok merak edilen konular arasındadır. Bununla birlikte bu sorunun net bir cevabı yoktur. İlk duruşma bir nevi evlilik ve taraflar hakkında ön bilgi almaya yarar.

Ortada şiddet olayı varsa konuyla ilgili şahitler dinlenir, sağlık raporu varsa incelenir ve şiddete yönelik detaylı sorular sorulur.Akıl hastalığıyla ilgili sorunlar varsa bu rahatsızlıkla itham edilen tarafın gerçekten akıl hastası olup olmadığının araştırılması talep edilir ve tarafın Adli Tıp Kurumu’ndan bir rapor almasına karar verilir.Terk durumu nedeniyle açılan bir boşanma davası olduğunda ise tarafın evi terk etmesinin nedeni araştırılır ve ona göre karar verilir.Bazen ise taraflardan birinin suç işlemesi sonucu boşanma davası açılır. Bu tür durumlarda hâkim suç işlediği iddia edilen tarafın daha önce herhangi bir suçla ilgili mahkûmiyet kararı olup olmadığı incelenir. Bu suçun evliliği hangi yönde etkilediği değerlendirilir ve buna göre uygun bir karar verilir.

Bu tür davalarda çocukların varlığı da çok önemlidir. Çünkü velayet meselelerinin de net bir karara varılması gerekir. Aksi takdirde davanın uzaması kaçınılmaz olur. : Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar? | T-HOS

Boşanma davasında hâkim ilk kime sorar Anlaşmalı?

Hakimin Sorduğu Sorular Nelerdir? – Hakimin anlaşmalı boşanmaya hükmedebilmesi için başta tarafların iradelerinin serbest iradeleri olup olmadığını soracaktır. Kimi zaman boşanmanın taraflarından biri korku, tehdit, yanılma gibi irade sakatlıklarına sebebiyet verecek etkiyle anlaşmalı boşanma protokolü imzalayabilmektedir.

İrade sakatlığı söz konusu olması halinde taraflardan birinin anlaşmalı boşanma protokolünde yazılmış olanın aksine bir iradesi olması sonucu doğacaktır. Bu durumda da anlaşma sağlanamamış olmasından dolayı dava çekişmeli boşanmaya dönüşecektir. Anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşma sağlamış olması gereklidir.

Anlaşma sağlanması zorunlu olan konular velayet, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat konularıdır. Bunun yanında taraflar mal paylaşımına ilişkin de anlaşma sağlayabilirler.

See also:  Kumar Oynanan Ortamda Bulunmak Günah Mı?

Kumar borcu kul hakkına girer mi?

Piyango, oyun ve kumar Sual: Piyango şeklinde yapılanlar veya yarış şeklinde ortaya para koyarak kazanan alsın diyerek yapılan yarışlara da kumar karışmış olur mu? CEVAP Bu konuda İslâm Ahlâkı kitabının ”Yardım dernekleri, kumar, sigorta” bahsinde deniyor ki: Birkaç kimse, aralarında para, mal toplayarak piyango çekip, isabet etmeyenlerin, isabet edenlere mal, para vermelerini sözleşmelerine (Kumar) denir.

Oyun, yarış, torbadan isim, numara çekmek, içinde kendi ismi yazılı bir şeye kavuşmak veya bir zarara, felakete yakalanmak, bir sualin cevabını bulabilmek gibi şartların hasıl olması şekillerinde piyangolar vardır. Satıcıların yaptıkları piyangolar ve ziyan ve felaket sigortaları, milletleri, fakirleri, işçileri sömürme vasıtalarıdır.

Çünkü, ziyan ve felaket sigortaları, kumarhaneler ve bankerler, birçok kimsenin malını elinden alarak, bunu kumar ve fâiz ile başkalarına vermekte, başkalarından aldıkları haram paranın arslan payı da piyangocunun, bankacının, ceplerine girmektedir. İşçi sigortaları yukarıdakiler gibi düşünülmemelidir.

Bu sigortalarda ve emanetçide toplanan ve maaşlardan kesilen malların, paraların (Lukata) hükmünde olduklarını, büyük âlim Abdülhakim efendi, vaazlarında bildirmiştir. Lukata, yerde bulunan mal demektir. Bunlar ve mal-ı habis, sahiplerine geri verilir. Sahipleri bulunamazsa, fakirlere verilir. Eline geçen fakirin mülkü olurlar.

İbni Âbidin “rahime-hullahü teâlâ” beşinci ciltte diyor ki, ok atmak ile, at koşusu ile yarışmak caizdir. Yarışan iki kimseden yalnız birinin, (Beni geçersen, sana şunu vereceğim. Ben geçersem, senden bir şey istemem) demesi veya yarışmaya karışmayan birinin, (İkinizden kazanana şunu vereceğim.

Azanmayan bir şey vermeyecek) demesi caizdir. (Kazanamayan, kazanana şunu verecek) denirse, kumar olur. Haram olur. Kumar sözü, kamerden gelmektedir. Kumarcılardan her birinin malının artmak ve azalmak ihtimali vardır. Birinin malının yalnız artması, ötekinin yalnız azalması ihtimali varsa, kumar olmaz.

Eğer, üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şüpheli olan bir at ile yarışa katılıp, (Sizi geçersem, ikinizden de alırım. Siz beni geçerseniz, size bir şey vermem, hanginiz ötekini geçerse, ondan alır) demesi de câiz olur. İki ilim adamı, bir suale farklı cevap verdiklerinde, mal üzerinde sözleşmeleri de böyledir.

 1. Sual: Dünyadaki müslümanlara gönderilen Kumar Oyunları hakkındaki bildiriye cevap verir misiniz? CEVAP Dinimizde bir şeyin haram ve küfür olduğu dört delil ile bilinir.
 2. Bunlar Kitab, Sünnet, İcma ve Kıyastır.
 3. Bundan başka delil yoktur.
 4. Gönderilen bildiride çeşitli kumar oyunlarının kağıt sayısından dolayı haram veya küfür olduğu bildiriliyor.

Halbuki İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: (Oyun ile vakit geçirmek, tavla, 14 taş ve benzeri oyunlar tahrimen mekruhtur. Bunlar, para ile, mal ile yapılırsa kumar olur, haram olur.) Demek ki, ne çeşit oyun olursa olsun, çayına bile olsa, oynanınca haram, parasız oynanırsa tahrimen mekruhtur.

Hiçbir kitapta, kumar oynayan dinden çıkar diye yazmaz. Bildiride, (Pişpirik oynarsan 54 farzla oynarsın, tavla oynarsan İslam’ın 32 şartı ile oynarsın) gibi indi görüşler vardır. Dinimizde rakamlar üzerinden manalar çıkarmak doğru değildir. Amerika’da peygamber olduğunu söyleyen R. Khalife isimli bir din düşmanı da, 19 rakamının kutsallığından bahsetmiştir.19 rakamı üzerine başka numara döndürenler de olmuştur.

İslam’ın şartı 32 değil, beştir. Dominodaki sayılar farsçadır. Yahudilikle, Hristiyanlıkla bir ilgisi yoktur. Abdestin farzı Hanefi’de dört ise de, diğer mezheplerde farklıdır. Böyle bildiriler, ya yabancıların bir oyunu veya cahil kimselerin bir düzmesidir.

 1. Umarın haram olduğu edille-i şeriyye ile de sabittir.
 2. Rakamlara göre haram olduğunu söylemek çok yanlıştır.
 3. Umar oyunları, bildiride açıklanan rakamlarla değil de, başka rakamlarla oynansa haram olmaktan çıkacak mıdır? Elbette çıkmaz.
 4. Hurafelerden uzak durmak gerekir.
 5. Sual: Top yarışı yaptırmak, topu en ileri atana hediye vermek caiz mi, kumar mı? Hangi şans oyunları, hangi yarışlar, kumardır, hangileri kumara girmez? Kur’a çekmek, piyangoya girer mi? CEVAP Bir şeyin kumar olabilmesi için bahse giren iki veya daha fazla kişinin zarar veya kâr etme ihtimalinin bulunması şarttır.

Mesela (Sen kazanırsan ben sana vereceğim, ben kazanırsam sen bana vereceksin) şeklinde bahse girmek kumar olur. (Sen kazansan da, ben kazansam da ben vereceğim veya sen vereceksin) şeklinde olursa kumar olmaz. Yahut, biri, iştirakçilerden para almadan (Hanginiz kazanırsa ona para veya araba vereceğim) dese kumar olmaz.

 • Azanma olmadan, (Kur’a çekeceğim.
 • Im kur’ada çıkarsa ona vereceğim) demek de kumar olmaz.
 • Mubah olan herhangi bir şey ile yarışmak caizdir.
 • Yarışan iki kimseden yalnız birinin, (Beni geçersen, sana şunu vereceğim.
 • Ben geçersem, senden bir şey istemem) demesi veya yarışmaya karışmayan birinin, (İkinizden kazanana şunu vereceğim.

Kazanmayan bir şey vermeyecek) demesi caizdir. (Kazanamayan, kazanana şunu verecek) denirse, kumar olur. Kumarcılardan herbirinin malının artmak ve azalmak ihtimali vardır. Eğer, üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şüpheli olan bir at ile yarışa katılıp, (Sizi geçersem, ikinizden de alırım.

 1. Siz beni geçerseniz, size bir şey vermem, hanginiz ötekini geçerse, ondan alır) demesi de caiz olur.
 2. Redd-ül Muhtar) TV’deki çekilişler Sual: TV’lerdeki programlarda, fazla puan alana, kapıyı önce açana, mayını patlatmayana çeşitli hediyeler veriyorlar.
 3. İştirakçilerden hiç para almıyorlar.
 4. Bu kumara giriyor mu? CEVAP Girmiyor.

İştirak eden herkesten az da olsa para alsa, kumara girer. Bu hususta, muteber eserlerden aldığımız yazı aşağıdadır: Her şey ile yarış etmek ve bulmaca çözmek helaldir. Bunları kumar ile yapmak haramdır. Koşarak veya at ile ve silah ile, ok ile hedefe atmak gibi harbde kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan mal şart etmek de caiz olur.

 1. Yani iki kişiden yalnız biri, (Sen kazanırsan, ben sana vereceğim.
 2. Ben kazanırsam, sen bana vermeyeceksin) derse veya bir üçüncü kimse, yarışa katılanlar arasından kazanana ben vereceğim) derse caiz olur.
 3. İki tarafın da mal vermesi şart edilirse, kumar olur.
 4. Bir üçüncü kimse de yarışa katılıp, ikisini de geçerse, ikisinden de alması, ikisini de geçemezse, ondan bir şey alınmaması şartı ile, ikisinden geride kalanın, geçene mal vermesini şart etmek caiz olur.

Kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Mülk sahiplerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek yahut hakkı olmayana pay vermek için yapılan kur’a, piyango olur, haram olur. Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla ile, dama taşları ile, iskambil kağıtları ile yapılan her oyunda, futbol oyunlarında da olur.

Bunların hepsinde ve ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Kumara katılanların herbirinde, hem almak hem de vermek ihtimali vardır. Kumar oynatmak, yarışmak demek değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir. Kumarla sömürenler Kumarda, sonu tahmin edilen işin oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur.

Canbazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sahiplerine biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur.

 1. Çünkü, piyangoya katılanların hepsi kendi numarasının çekileceğini ümit etmektedir.
 2. Bu tahminleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden vermiş oldukları paralardan almaktadır.
 3. Aldıkları para ile, önceden bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadır.
 4. Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti ismi altında para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların vermiş oldukları, sonra kendilerine iade edilmektedir.

Önceden toplanan paraların hepsini piyango sahibi almakta, bundan “aslanpayı”nı kendine ayırıp, geri kalanını tahminleri doğru çıkanlara vermektedir. Piyango sahibi, kumara iştirak etmese bile, harama sebep olduğu için, büyük günah işlemekte iştirak edenleri sömürmektedir.

 • Redd-ül Muhtar, S.
 • Ebediyye, İ.
 • Ahlakı) Sual: Gazetenin, çekiliş yaparak araba vermesiyle piyango arasında fark var mıdır? CEVAP Piyango bileti alınınca verilen paraya karşılık bir mal alınmıyor.
 • Uponsuz olarak Gazetenin vereceği çekilişe katılan kimse, verdiği para ile gazetenin yanında ayrıca ansiklopedi ve kaset de alıyor.

Okuyucuların gazeteden bir alacakları kalmıyor. Gazete fazla olarak kur’a ile araba vs. veriyor. Gazete bunu da sorulan sualleri bilene veriyor. Bunun piyango ile hiç alakası yoktur. Üç çeşit kur’a, yani çekiliş vardır: 1- Haram olan kur’a. (İştirakçilerinden birkaçı hariç, hepsi zarar eder.

 • Her çeşit piyango çekilişleri böyledir.) 2- Caiz olan kur’a.
 • İştirakçilerden hiç birinin zarar etmediği kur’a.
 • Gazetenin verdiği arabalar, buzdolapları ve çamaşır makineleri böyledir.) 3- Müstehap olan kur’a.
 • Müşterek hakka sahip olanlar arasında çekilen kur’a.
 • Urban etini tarttıktan sonra ortakların kur’a ile hisselerini almaları böyledir.) Sual: Haram bir şeyi sevmek, “Kumar haram ama seviyorum” demek küfür olur mu? CEVAP İnsanın nefsi haramlardan hoşlanır.

Haramlardan hoşlanmak insanın elinde olmadığı için küfür ve günah olmaz. Haram işlemek günah olur. “Haram ama seviyorum” demek suretiyle günahı duyurmak, ilan etmek, teşvik etmek de günahtır. (Hadika) Sual: Bir kilo baklavayı yiyebilirsen fiyatını ben ödeyeceğim.

Yiyemezsen kendin ödersin diyerek bahse girmek kumar sayılır mı? CEVAP Karşılıklı zarar etme olduğundan kumar sayılır. Kendi getirdiği baklavayı arkadaşına (Hepsini yiyebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Yiyemezsen bir şey yok) dese, kumar olmaz. İki taraftan birinin zarar etme ihtimali varsa, karşılıklı bahisler kumar olur.

Sual: Büyük ikramiyeli yarışmalara katılıp oradan kazanılacak parayı yemek caiz midir? CEVAP Para vermeden yarışmaya katılma imkanı varsa mahzuru yok. Az da olsa para veriliyorsa kumar olur, haram olur. Sual: Okey, kağıt vs. gibi oyunlar, çayına veya vakit geçmesi için oynandığında günah olur mu? CEVAP Çayına oynamak da kumardır ve haramdır.

 • Bu oyunları oynamak tahrimen mekruhtur.
 • Devamlı oynanırsa haram olur.
 • Oyun oynamak malayanidir, boş iştir.
 • İnsan, dünyaya oyun ve eğlence için gelmemiştir.
 • Dünya iş ve kazanç yeridir.
 • Dünya ahiretin tarlasıdır.
 • Burada ne ekilirse, ahirette o biçilecektir.
 • Boş vakit fırsat ve ganimettir.
 • Faydalı iş yapmadan vakit geçirmek vakti öldürmek olur.

Dünyada yapılan her işin, her nefesin hesabı kıyamette sorulacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kıyamet günü, herkes ömrünü ve gençliğini nerelerde geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir.) Ömür, ilim, mal ve beden, Allahü teâlânın kullarına verdiği bir sermayedir.

Bu sermayeyi Allahü teâlânın bildirdiği yerlerde harcamalıdır. Vakit geçtikten sonra pişmanlığın faydası olmaz. Onun için gençliğin, malın, sağlığın kıymetini bilmeli, dünyada ahireti kazanacak işler yapmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil! İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölümden önce hayatın kıymetini bil!) Peygamber efendimiz, tavla oynayan bir grup insana buyurdu ki: (Oyunla meşgul olan el ve kalblere, boş ve bâtıl sözlere yazıklar olsun!) Böyle oyunları parasız, eğlence için oynamak da uygun değildir.

Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Satranç ve dama oynayan, ellerini domuz kanına bulaştırmış gibi olur.) (Tavla oynadıktan sonra kalkıp namaz kılan, irin ve domuz kanı ile abdest alıp namaz kılana benzer.) (Satranç, tavla ve benzeri haram olan oyunları oynayanlara rastladığınız zaman, selam vermeyin! Selamlarını da almayın!) Yukarıdaki hadis-i şeriflerin açıklaması olan fıkhi hüküm ise şöyledir: (Tavla, satranç, 14 taş gibi oyunları oynamak tahrimen mekruhtur.

Devamlı oynanırsa haram olur. Eğer bir farzı yapmaya mani olursa yahut para için oynanırsa yine haram olur.) Görüldüğü gibi, parasız olarak ara sıra oynamak harama yakın mekruh, devamlı oynanırsa haramdır. Çayına da oynamak kumar olduğu için yine haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allahü teâlânın onu sevmediğinin alametidir.) İmam-ı Malik hazretleri buyurdu ki: (Satranç ve dama oynayan Allah ve Resulüne asi olmuş sayılır.) İmam-ı Gazali hazretleri ile İmam-ı Şafii hazretleri, ara sıra satranç oynamanın mubah, devamlı oynamanın ise tenzihi mekruh olduğunu bildirdiler.

Nitekim, İmam-ı Şafii hazretleri, (Satranç oynamak, din ve mürüvvet sahiplerinin âdeti değildir) buyurdu. Bu yazılardan anlaşıldığına göre, Hanefilerin satranç dahil bütün oyunları oynamaları doğru değildir. Şafiilerin ise, ara sıra yalnız satranç oynamaları caizdir.

 1. Sual: İctihad kapısı kapalı deniyor.
 2. Mesela günümüzde ortaya çıkan bazı oyunlar, at yarışı, loto ve diğer konular hakkında dinimizin bildirdikleri söylenirken kıyas ya da icma mı yapılmış oluyor yoksa İslam âlimlerinin bildirdikleri vasıtasıyla mı hüküm veriliyor? CEVAP Kumarı tarif etmişler, adına loto de, toto de, piyango de, at yarışı de, fark etmez yani yeni bir şey yok.

Kıyas falan yapılmıyor. İçki, kumar ve diğer haramlar isim değiştirse de yine haramdır. Bunlar için yeni ictihada ihtiyaç yoktur. Şans oyunu Sual: Bazı şans oyunları, tamamen rastlantıya dayanmıyor, bilgi ve yetenek de, gerektiriyor. Kendi bilgimizi kullandığımız için, acaba bu tip şans oyunları caiz olur mu? CEVAP Hayır, caiz olmaz.

 • Ölçü, bilginin kullanılıp kullanılmaması değil, oyunda para verilip verilmemesidir.
 • Bilgi yarışması da yapılsa, katılmak için para verilirse, yine kumar olur, caiz olmaz.
 • Sual: Bir şeyine lades tutuşmak caiz olur mu? CEVAP Hayır, caiz olmaz, kumar olur.
 • Sual: Futbol veya başka oyunları, spor gayesiyle oynamak günah mıdır? CEVAP Avret yeri açık olursa veya namaza mani olursa, her oyun haram olur.

Oyunla vakit geçirmek, tavla, 14 taş ve benzeri oyunlar tahrimen mekruhtur. Bunlar, parayla, malla yapılırsa kumar olur, haram olur. (Redd-ül-muhtar) Demek ki, ne çeşit oyun olursa olsun, çayına bile olsa, parayla oynanınca haram, parasız oynanırsa tahrimen mekruhtur.

 • Spor olarak başka faydalı işler yapmak, mesela, yürümek, koşmak, denizde yüzmek, evde çeşitli jimnastik aletleriyle spor yapmak tercih edilebilir.
 • Çeşitli oyunlara bağlanıp, kitap okumaktan mahrum kalanlar, hattâ yemek yemeyi bile unutanlar oluyor.
 • Okuldaki derslerine bile çalışamıyorlar.
 • Piyango bileti bulmak Sual: Yolda bir milli piyango bileti bulunsa, bu bilete bir miktar para çıksa, bu parayı alıp harcamak caiz olur mu? CEVAP Kendi satın almadığı için, lukata yani, yerde bulunan para, mal hükmündedir.
See also:  Kumardan Kazanılan Para Ile Hayır Yapılır Mı?

Müslüman bir fakire verilebilir veya fakirse kendisi kullanabilir. Piyangodan çıkan araba Sual: Piyangodan çıkan bir arabayı satın almam caiz midir? CEVAP Kendisine piyangodan araba çıkan kimse, dinen araba onun mülkü olmadığı için satamaz, bir fakire hediye eder.

Fakir, teslim aldıktan sonra, kendi malı olduğu için, size veya dilediğine satabilir. Bahse girmek Sual: Bir arkadaşıma, (Satın aldığım şu bir kilo baklavayı yiyebilirsen senden para istemem, yiyemezsen, sen bana yüz lira ver!) dedim. Böyle bir şartla yapılan anlaşma kumar hükmüne girer mi, yani haram mıdır? CEVAP Kumardır, haramdır.

Böyle bahislerde, iki taraftan birinin kâr veya zarar etme ihtimali varsa kumar olur. Burada, arkadaşınız kazanırsa, yediği baklavanın parasını vermeyecek, baklava ona kâr olarak kalacak, kaybederse, 100 lira zarara girecektir. O yerse, siz satın aldığınız baklavayı kaybetmiş olacaksınız, kazanırsanız 100 lirayı alacaksınız.

Tam kumardır. Toplantıya geç kalan Sual: (Toplantıya kim geç kalırsa, on lira para verecek veya bir kilo tatlı getirecektir) gibi bir anlaşma yapmak caiz midir? CEVAP Evet, caizdir, kumara girmez. İkili opsiyon Sual: İkili opsiyon isminde bir yatırım şekli var. Dövizlerin, hisse senetlerinin, altın veya gümüşün fiyatının, önümüzdeki 5 dakika, 1 saat veya 1 gün sonra gibi zaman aralıklarında, yükseleceği veya düşeceği yönünde tahmin yapılıyor.

Mesela (Altının fiyatı, yarım saat sonra, şu anki fiyattan düşük olacak) denilerek 100 lira yatırılıyor. Tahmin tutmazsa, yani fiyatı yükselirse 100 lira gidiyor, kaybedilmiş oluyor. Tutarsa da 180 lira geri alınıyor, yani 80 lira kâr edilmiş oluyor. Böyle bir işlem caiz olur mu? CEVAP Böyle bir işlem, tam kumardır.

Eğer, altın veya döviz satın alınırsa, o zaman yatırım olur. Bunların fiyatı yükselirse kâr, düşerse zarar edilmiş olur. Bir malın ticaretini yapmak gibi olur, bunun mahzuru olmaz. Ama yükselecek veya düşecek diye tahminde bulunup para yatırmak, iki taraftan birini zarara uğratacağı veya kâr ettireceği için kumar olur.

Zar atmak veya piyango çekmek gibi kumardır. Çayına da oynansa, tavla, domino, dama ve kağıt oyunları da kumardır. Güreşçinin kazandığı Sual: Oğlum güreşçi olacak. Komşular, (Güreşçinin, müsabakalarda alacağı para kumara girer, haram olur) diyorlar. Avret yeri kapalı olarak müsabakalara katılıp ikramiye almak günah mıdır? CEVAP Hayır, kumara girmez, haram olmaz.

 • Sen yenersen, ben sana vereceğim, ben yenersem, sen bana vereceksin) şeklinde olan anlaşma kumardır.
 • Bunun dışında, her çeşit müsabakada, kazananlara ikramiye vermenin mahzuru olmaz.
 • Avret yeri açık olursa, o ayrı bir günahtır.
 • Azancı haram olmaz.
 • Sual: Çocukların veya büyüklerin, kendi aralarında bilmece çözerek yahut başka şekilde yarış yapmalarının dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap: Her şey ile yarış etmek ve bilmece çözmek helaldir.

Bunları kumar ile yapmak haramdır. Çeşitli şekillerde yarış tertip etmek Sual: Çocuklar, gençler arasında bulmaca çözerek, bilmece sorarak çeşitli yarışlar yapmanın, tertip etmenin, dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır? Cevap: Konu ile alakalı olarak İbni Âbidînde deniyor ki: “Her şeyle yarış etmek ve bilmece çözmek helaldir.

 • Bunları kumarla yapmak haramdır.
 • Oşarak veya atla, silahla, okla hedefe atmak gibi harpte kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan mal şart etmek de caiz olur.
 • Yani iki kişiden yalnız biri, sen kazanırsan, ben sana vereceğim, ben kazanırsam, sen bana vermeyeceksin derse veya bir üçüncü kimse, yarışa katılan cemaat arasından kazanana ben vereceğim derse, caiz olur.

Fakat harbe hazırlık için yapılmaları lazımdır. Oyun, gösteriş, övünmek için yapılan her yarış mekruh olur. Namaza mani olacak kadar devam ederse, haram olurlar. Harpte kullanılan şeyleri öğrenmek mendubdur. İki tarafın da mal vermesi şart edilirse, kumar olur.

Umar oynamak ise haramdır. Bir üçüncü kimse de yarışa katılıp, ikisini de geçerse, ikisinden de alması, ikisini de geçemezse, ondan bir şey alınmaması şartı ile, ikisinden geride kalanın, geçene mal vermesini şart etmek caiz olur. Kıbleye karşı atış mekruhtur. İki ilim adamının bir konuda münakaşa edip, tek taraflı mal şart etmeleri de caizdir.

Birçok ilim adamından sözü doğru olana, hariçten birinin mal vermesi de caizdir. Fakat münakaşaya katılanların birbirlerine mal vermeleri kumar olur. Hadis-i şerifte; (Her türlü lehv haramdır. Yalnız, hanımı ile oynamak, at ve silah ile talim, yarış yapmak caizdir) buyuruldu.” Sual: Kumarsız olarak satranç oynamanın dinimiz açısından mahzuru var mıdır? Cevap: Fetâvâ-yı Hindiyyede; “Satranç, kumar ile olursa haram, kumarsız olursa mekruhtur” buyuruluyor.

Kumar, bir yarış değildir Sual: Kumar, bir yarış değil midir, niçin yasak edilmiştir? Cevap:

Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla, dama taşları, iskambil kâğıtları ile yapılan her oyunda, futbol oyunlarında da olur. Bunların hepsinde ve ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir.

Umara katılanların her birinde, hem almak hem de vermek ihtimali vardır. Kumar oynatmak, yarışmak değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir. Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, yarışanlardan kazanacakları önceden tahmin edenler arasında da kumar olur. Hatta yalnız bir kişinin yaptığı işin başarılı olup olmayacağını, tahmin edenler arasında da olur.

Kumarda, sonu tahmin edilen işin oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur. Cambazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sahiplerine, biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur.

Çünkü, piyangoya katılanların hepsi kendi numarasının çekileceğini ümit etmektedir. Tahminleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden verdikleri paraları almaktadırlar. Aldıkları para ile, önceden bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadırlar. Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti ismi altında para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların vermiş oldukları, sonra kendilerine iade edilmektedir.

Toplanan paraların hepsini piyango sahibi almakta, aslan payını kendine ayırıp, geri kalanını tahminleri doğru çıkanlara vermektedir. Piyango sahibi, kumara iştirak etmese bile, harama sebep olduğu için, büyük günah işlemekte ve piyangoya iştirak edenleri, soymakta, sömürmektedir.

Harbe ve ilme yarayan mubah yarışların, hayır, yardım işlerinin ve diğer mekruh oyunların çoğu, kumar veya başka haramların karışmaları sebebi ile haram olmaktadır. Sual: Dinine ve dünyasına faydalı olmayan, lüzumsuz şeylerle vakit geçirmek de günah olur mu? Cevap: Bu konuda Hadîkada buyuruluyor ki: “Nefsin hoşuna giden faydasız şeylere lehiv ve la’b denir ki, boş yere vakit geçirmektir.

Yalnız zevcesi, hanımı ile oynamak ve harp oyunları helal olup başkaları haramdır.” Harbe hazırlanmak için, at yarışları, atış, güreş, ok talimleri, lüzumlu teknik tecrübeleri yapmak caiz, hatta lazımdır ve çok sevaptır.

Neler kumar kapsamına girer?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Kumar, ortaya para koyarak oynanan talih oyunudur. Birden fazla kişi arasında rekabete dayalı bir şekilde oynanabildiği gibi, bir kişi tarafından bir oyun makinasına karşı da oynanabilir. Bir oyunda şahsi maddi varlıklarını (genellikle para ) risk etmeye kumar oynamak denir.

Kumarda kazanılan para ne yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, piyango loto, toto, iddia ve benzeri şans oyunlarının kumar ve haram olduğunu yineledi. Kurul, ‘Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksul veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira, bu tür kazançlar haramdır’ diye açıklama yaptı.

Bir insan neden kumar bağımlısı olur?

Kumar bağımlılığı nedir? – Kumar, bir bireyin daha da değerli bir şey elde etme umuduyla değerli bir şeyi riske atmasıdır. Kumar bağımlılığı, kişinin hayatını olumsuz etkilemesine rağmen kumar oynamaya devam etmesi duyduğu için kontrol edilemez bir dürtüdür.

 • Umar bağımlılık yapar çünkü beynin ödül sistemini uyuşturucu veya alkol gibi uyarır.
 • Aslında, kumar bağımlılığı dünya çapında en yaygın dürtü kontrol bozukluğudur.
 • Geçmişte, psikiyatri topluluğu genellikle kumar oynamayı bir bağımlılıktan ziyade bir zorlama, yani fiziksel zorunluluktan ziyade yoğun bir dürtü tarafından motive edilen bir davranış olarak görüyordu.

Bununla birlikte, araştırmalar kumar bağımlılığının alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığına başlangıçta düşünülenden çok daha fazla benzediğini ortaya çıkardı.

Kumar oynamak dinimizde neden haram kılınmıştır?

İslam – İslam dininde kumarın her türlüsü yasaklanmıştır ve içerisinde kumar olan her türlü oyun haramdır, Muhammed bin Abdullah, insanları Allah’a inanmaktan alıkoyan her şeyi kumar olarak tanımlamıştır ve içerisinde kumar bulunmayan oyunlar ise genelde mübah kabul edilmektedir.

 1. İnsanın eğlenceye ihtiyaç duyduğu; ancak eğlenirken meşruiyet çizgisini aşmaması ve kumara bulaşmaması gerektiği belirtilmektedir.
 2. Ur’an ‘da, “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir.
 3. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” denilmektedir.

Kumar bağımlılığına ne sebep olur?

Kumar Oynamanın Nedenleri – Kumar bağımlılığının nedenleri arasında biyolojik faktörler düşünülmüşse de, sosyal faktörler kumar bağımlılığında daha etkindir. Anne-babanın veya bir yakının ölümü, boşanma, fiziksel hastalık veya yaşamın tehdit altında olması, iş veya kariyerle ilgili düş kırıklığı, yüksek başarı, insanlarla ilişkilerde zorluklar, alkol ve madde kullanımı patolojik kumarın gelişiminde süreci hızlandıran ve bağımlılığın oluşmasına neden olan etkenlerdir.

Kumar bağımlılarında aile disiplininde tutarsızlık, parasal ve maddi simgelere aşırı değer verilmesi, buna karşı para biriktirmek, plan yapmak gibi ekonomik davranışlara yeterince önem verilmemesi, çocuklukta şans ve kazanmak gibi eğilimlerin tepki görmeyip desteklenmesi, diğer aile bireylerinde kumar oynamanın sık görülmesi gibi faktörlerde kumara başlama nedenleri arasında sık görülmektedir.

Bunların dışında toplum içerisinde piyango, loto, spor-toto gibi bahislerin yaygınlaşması, çocuklarının kolayca ulaşabildiği ve tükettiği gazoz ya da kola kapağından, cipslerden, dondurmalardan ve bunun gibi gıdalardan çeşitli hediyeler çıkması kumarın yaygınlaşması için zemin hazırlayan faktörlerdir.

 • Umarın Kişiye Verdiği Zararlar Kumar oynama alışkanlığı, kişi ve aileye getireceği büyük maddi ve manevi zararlar kadar, patolojik bir hal alabilmesi sebebiyle de endişe vericidir.
 • Şans oyunları bağımlısı haline gelen kişilerde hem psikolojik hem de sosyal boyutlarda kötü sonuçlar ortaya çıkma olasılığı yüksektir.

Kişi kumar oynama üzerine aşırı kafa yorar. Geçmişteki kumar oynama yaşantılarını yeniden yaşamak ister. Bir sonraki oyunu tasarlamak ya da kumar oynamak üzere para sağlamanın yollarını düşünür. İstediği heyecanı ya da kazancı duymak için giderek artan miktarlarda para oynama gereksinimi duyarlar.

 1. Umar bağımlıları kaybettiklerini bir seferde geri almayı umarlar.
 2. Bu gerçekleşmeyince davranışlarını ve kayıplarını yalanlarla örtmeye çalışırlar.
 3. Umar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunur.
 4. Umar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, eğitiminde ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder.

Kumar tutkusu yüzünden ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getiremez. Kendisini kontrol edemeyecek düzeyde şans oyunları oynayan kişilerin bu bağımlılığı eşinde ve çocuklarında psikolojik sorunlara, ebeveynlik görevinin ihmaline, ayrılma ya da boşanmalara, ailelerinin yıkılmasına, ekonomik anlamda iflasa ve ortaya çıkan problemlerden dolayı girdikleri bunalım sonucu intihara neden olmaktadır.

 1. Umar oynayan kişilerin ailedeki güven ortamı kaybolur.
 2. Umar ailede maddi kayba yol açar ve bu kayıplar yüzünden psikolojik, ailevî ve toplumsal sorunlar ortaya çıkar.
 3. Umarın finansmanı için girişilen ilişkiler aile düzenine ve bireylerine yansır.
 4. Maddi kayıp ile birlikte kişi; kendisine, ailesine ve topluma karşı zararlı hale gelir.

Bağımlı kişiler kumar sayesinde kolay yolla zengin olacağını düşünür. Çalışma, alın teri, hak ve hukuk gibi toplumun temeli olan anlayışlar yok olur. Menfaat ve kazanma hırsı bütün toplumsal ilişkilere yansır. Toplumdaki huzur ve güven zedelenir. Kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi bir hale gelen birey kendine ve çevresine zarar vermekten kaçınmaz.

Kumarın oynayana verdiği zararlardan belki de en önemlisi kişinin suça eğilimini artırmasıdır. Patolojik kumar oynayanlarda depresyon, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, paranoya gibi rahatsızlıklar sık rastlanır. Alkol ve madde gibi bağımlılık yapıcı öğelere ulaşma ihtimali artar ve diğer bağımlılıklar gelişebilir.

Kumar Bağımlılığının Tedavisi Kumar oynayanların birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan, kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da bırakma çabası olmuştur. Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken bu kişiler huzursuzdur. Yaşadıkları çaresizlik, suçluluk ya da huzursuzluğun vermiş olduğu etkilerden kaçmak ve bu duygu durumundan kurtulmak için tekrar kumar oynayabilir.

Umar bağımlılığı tek başına yenilemeyecek bir hastalıktır. Bağımlı kişi bu durumun farkında olmalı ve kumar oynamayı mutlaka bırakması, tekrar oynamaması için mutlaka yardım almalıdır. Patolojik kumarın tedavisinde en güncel yaklaşım bilişsel davranışçı yaklaşımdır. Bu tedavi yönteminde kişinin algılama ve yanlış inançlarına karşı farkındalık geliştirmesi amaçlanır.

Tedavi programı kişiye göre düzenlenmekle birlikte kişinin sorunlarıyla yüzleştirilmesi, sorunlarla başa çıkma ve “hayır” diyebilme becerilerinin geliştirilmesi, bağımlılık kavramının öğretilmesi temel hususlardır. Ayrıca patolojik kumar bağımlılığına eşlik eden depresyon, alkol veya madde kullanımı gibi hastalıklar var ise bunlarda tespit edilerek tedavi edilmelidir.

Başarılı bir tedavi programının oluşturulmasında kişinin eski davranış şeklinin ve yaşam tarzının değiştirmesi hastalığın tekrarını önlenmesi açısından önemlidir. Kumar oynama düşünceleriyle başa çıkabilmek için bağımlı kişinin kumar oynanan yerlerden uzak durması gerekmektedir. İnternette kumar oynatılan sitelerden uzak durmalıdır.

Kumar oynama düşüncesini oluşturan şeylerden uzaklaşmalıdır. Kumarla ilgisi olan kişilerden uzak durmalıdır. Dikkati başka aktivitelere çevirmek (evde iş yapmak, spora gitmek gibi) faydalı olacaktır. Patolojik kumar bağımlılığının ortaya çıkması durumunda ailenin yapabileceği pek çok şey vardır.

 1. Hastayla, sakin bir şekilde konuşmaya, dinlemeye çalışmak, sorununu kendisinin ifade etmesi sağlanmalıdır.
 2. Işiyi psikolojik yardım alması konusunda ikna etmeye çalışmak önemlidir.
 3. Tedavi sırasında yalnız bırakmamak, destek olmak, birlikte zaman geçirmek, kumar oynamaya iten stres kaynaklarını, çevresel sorunları azaltmaya çalışıp hayatını düzene koymasına yardımcı olmak tedavi süreci hızlandırmaktadır.

Psikolog Gökçe Nuhpaşaoğlu

Kumar oynamayı niçin yasaklamıştır?

Doğrulanmış Cevap. → Kumar emek verilmeden kazanılan bir paradır dinimize göre emek verilmeden kazanılan paraya haram denilmiştir.Haram para yemek günah ve yasaktır.Büyük günahlar arasında yer almaktadır.

Adblock
detector