Ikinci El Araba Aldım Arızalı Çıktı Ne Yapmalıyım?

Araçtaki hasar sonucu alıcının seçimlik hakları şunlardır; Ücretsiz onarım. Aracın onarımının mümkün olduğu hallerde satıcıdan aracın ücretsiz onarımı talep edilebilecektir. Satılanın ayıpsız benzeri ile değişimi. Satıcının elinde bulunması halinde alıcının talebi ile araç hasarsız bir araç ile değiştirilebilir.

2 el araç aldım iade edilir mi?

Aldığınız ikinci el araçlarda eğer aracın kullanılması sizin için mümkün olmayacak şekilde ayıplı olması halinde tüketici olarak aracın iade ederek ödediğiniz pararnın teslimini isteyebileceksiniz. Eğer satıcı size ödeme yapmaktan kaçınır ise bu konuyla alakalı Tüketici Mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Araç satıldıktan sonra geri iade edilir mi?

Aşağıda detaylı olarak incelediğimiz şartlar oluşmuşsa ve araç ayıplıysa alıcı şu hakları satıcıdan talep edebilir: Alıcı ikinci el aracı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir. Aracı alıkoyarak ayıp oranında bedelde indirim talep edebilir.

Ayıplı araç davası ne kadar sürer?

Ayıplı araç dava süreci, tam olarak bilinememekle birlikte davalar yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir. Fakat bu durum olağandışı durumlarda 1 yılı da aşabilir. Ayıplı mal, araçta belirtilen özelliklerin ve modelin sözleşmede belirtildiğinden farklı çıkması halinde ortaya çıkan bir durumdur.

İkinci el araç satışı tüketici işlemi midir?

Somut olayda, taraflar arasında araç satım sözleşmesi mevcut ise de, davalı, ikinci el aracının satan kişi olup, ticari veya mesleki amaçla hareket etmediğinden 6502 sayılı Kanunun 3/1-(i) maddesi anlamında “satıcı” sıfatını haiz olmayıp; aradaki ilişki de “tüketici işlemi” değildir.

2 el araba satışlarında cayma süresi ne kadar?

Ayıplı aracın bilgi dışında teslim alınmış olması halinde ihtar ve bildirim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süre cayma süresi olarak da bilinmektedir. Teslim tarihinden itibaren otuz güm içerisinde satıcıya karşı ihtarname çekilmelidir. İlgili süre içerisinde ihtarnamenin verilmiş olması gerekmektedir.

See also:  Raporla Hangi Araba Alınır?

Sifir alinan araç iade edilir mi?

Sıfır araç otomobil iadesi hususunda sadece ayıplı otomobilinin satışının yapıldığı kişiye karşı yapılır. Sözleşmeden dönme sebebiyle” yapılan bu iade türünde üretici veya ithalatçı sorumlu olmayacaktır. Sadece satıcı sorumlu tutulacaktır.

Araç iade davası ne kadar sürer?

Ayıplı araç davası ne kadar sürer sorusunun hukukumuza göre net bir cevabı bulunmamaktadır. Davanın olağan süresi ortalama 1 yılı bulabilmektedir.

Ayıplı aracın iadesi nasıl yapılır?

Tüketici ayıplı mal ile karşılaştığında derhal malın ayıpsız yenisi ile değiştirme hakkını, ayıplı malı iade ile parasını iade hakkını ve yine isterse tamir hakkını kullanmakta tamamen serbesttir. Ayıplı mal satan firma ile müteselsil sorumlu olan ithalatçı-imalatçı firma bu talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayıplı mal kaç gün içinde ihbar edilir?

1 Ticari Satışlar için de, benzer şekilde külfetler düzenlenmiştir. 6102 Sayılı TTK m.23/c hükmünde “malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir.

Ayıplı mal hangi mahkeme?

Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalar, görev ve yetki açısından belirlenerek açılmalıdır. Burada tüketici söz konusu olduğu için, ayıplı mal sebebiyle alacak davası Tüketici Mahkemesinde açılacaktır. Tüketici Mahkemesi görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise, davalı kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeridir.

Malın ayıpsız misli ne demek?

Tüketici, satışa konu malın ayıplı çıkması durumunda kanundan doğan seçimlik haklarını kullanabilir. Bu seçimlik haklardan bir tanesi de “satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme”dir.

Araç satış sözleşmesi mahkemede geçerli mi?

Araç Satış Sözleşmesinin Geçerliliği

Araç satışları Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesi uyarınca noterlikçe yapılmalı ve bu kural mahkemelerde sıhhat şekil şartı olarak görülmektedir. Dolayısıyla noterlikçe tasdik edilmeyen harici satışlar batıl olarak nitelendirilir.

See also:  Araba Satarken Hgs Ne Olacak?

Ekspertiz raporu olmadan araç satışı yapılır mı?

Bu tarihten itibarense, ikinci el otomobil satışlarında oto ekspertiz raporu olmadan satış yapılamayacak. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca sunulan İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre ikinci el otomobil satışında satıcı, araca dair garanti sunmak durumundadır.

Araçta ayıp nedir?

Ayıp, bildirilen veya beklenen niteliklerde eksikliğin olması halidir. Alıcının, beklenen niteliklerdeki eksikliği bilmesi durumunda, aracı satın almaması veya daha az bir bedel karşılığında satın alması durumu mevcutsa hukuki olarak ayıptan söz edilebilir. Ayıp, araç satışında iki şekilde tezahür etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector